2017-01-20

Link do UM Olsztyna - oświadczenia
majątkowe

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/35828/oswiadczenia_majatkowe/