Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych
Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych dla MOPS w
Olsztynie i jednostek organizacyjnych
05.12.2017 więcej
Sprzedaż i dostawa druków na potrzeby MOPS w 2018 roku
Sukcesywna sprzedaż i dostawa druków na potrzeby MOPS w
Olsztynie w 2018 roku
14.12.2017 więcej
Konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Świadczenie usługi konserwacji oraz naprawy kserokopiarek i
urządzeń wielofunkcyjnych w 2018 roku
14.12.2017 więcej
Przygotowanie i dostarczanie goracych posiłków
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla
beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Wyspiańskiego 2 i przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie w
roku 2018
13.12.2017 więcej
Transport termosów obiadowych
Transport termosów obiadowych pomiędzy palcówkami MOPS w 2018
roku
08.12.2017 więcej
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla
beneficjentów MOPS uczęszczających do Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 2 i przy ul. Królowej
Jadwigi 4
05.12.2017 więcej
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostki organizacyjnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
23.11.2017 więcej
Wynajem urządzeń drukujących
Wynajem urządzeń drukujących wraz z materiałami
eksploatacyjnymi niezbędnymi do wydruku i obsługą serwisową
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
16.11.2017 więcej
Przewóz taksówkami osobowymi
Świadczenie usługi przewozu taksówkami osobowymi pracowników,
dzieci i osób wymagających wsparcia w ramach zadań Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od dnia 01.01.2018r do dnia
31.12.2018r.
14.11.2017 więcej
Profilaktyczna opieka zdrowotna
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie.
14.11.2017 więcej