Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Dostawa samochodu
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na
wózku inwalidzkim, 9-cio miejscowego na potrzeby MOPS w
Olsztynie
27.09.2017 więcej
Dostawa laptopów, zestawów komputerowych, urzadzenia wielofunkcyjnego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów, zestawów
komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
27.09.2017 więcej
Wycieczka w Bieszczady dla uczestników ŚDS przy ul. Wyspiańskiego 2
Organizacji 4-dniowej wycieczki w Bieszczady dla 24 uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi przy ul. Wyspiańskiego 2 w Olsztynie
27.09.2017 więcej
Przeglądy konserwacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji
Wykonywanie usług przeglądów konserwacyjnych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w MOPS i jednostkach
organizacyjnych w 2017 roku
08.08.2017 więcej
Organizacja wycieczki
Organizacja 3-dniowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej do
Trójmiasta Gdynia-Sopot-Gdańsk dla uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Olsztynie
11.10.2017 więcej
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie malowania
stolarki okiennej oraz wymianę dwóch sztuk drzwi zewnętrznych
w jednostce organizacyjnej MOPS-Środowiskowym Domu Samopomocy
ul. Królowej Jadwigi 4.
02.10.2017 więcej
Usługa płukania instalacji c.o.
Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w
Ciąży.
15.09.2017 więcej
Organizacja otwartego spotkania integracyjnego
Organizacja otwartego spotkania integracyjnego
04.09.2017 więcej
Zakup drzwi
Sprzedaż, dostawa wraz z montażem drzwi wewnętrznych dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy w Olsztynie
23.08.2017 więcej
Szkolenie I pomoc przedmedyczna
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania I pomocy
przedmedycznej dla około 38 osób pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
03.08.2017 więcej
12345