Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontakty Działu Finansowo-Księgowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
29.02.2016 więcej
Dział Świadczeń Rodzinnych
Al. M. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
22.02.2016 więcej
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w Olsztynie
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w
Olsztynie, ul. Gietkowska 9i
22.02.2016 więcej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej, al.
M.J.Piłsudskiego 61a, ul Korczaka 6
22.02.2016 więcej
Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, al.
M.J.Piłsudskiego 61A
19.02.2016 więcej
Kontakty Działu Pomocy Instytucjonalnej
Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, schronisko dla
bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy, Ośrodek Wsparcia dla
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Romska
Świetlica Rodzinna, Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną
18.02.2016 więcej
Kontakty Działu Pomocy Instytucjonalnej
Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
18.02.2016 więcej
Dział Świadczeń Socjalnych
Dział Świadczeń Socjalnych, al. M.J. Piłsudskiego 61A
18.02.2016 więcej
Kontakt MOPS Olsztyn
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
al.M.J.Piłsudskiego 61a
03.09.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się