Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprzedaż i dostawa komputerów,drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego
Sprzedaż wraz z dostawą zestawów komputerowych,drukarek i
urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS w Olsztynie.
10.05.2019 więcej
Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów „ Dodaj skrzydeł” i „Pozytywny początek” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów
plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów
„ Dodaj skrzydeł” i „Pozytywny początek”
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olsztynie w ramach projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
11.04.2019 więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wykonanie okresowej kontroli (rocznej lub pięcioletniej) stanu
technicznego instalacji elektrycznych zgodnie z art. 62 ust 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane w
obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie wraz
z przygotowaniem protokołów
11.04.2019 więcej
Zakup zestawów komputerowych,laptopa i drukarek
Zakup zestawów komputerowych,laptopa i drukarek na potrzeby MOPS
w Olsztynie
27.03.2019 więcej
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
26.03.2019 więcej
Swiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz modemów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z
dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz modemów
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i
jednostek organizacyjnych
15.02.2019 więcej
Ochrona antywirusowa komputerów
Świadczenie usługi ochrony antywirusowej komputerów będących
w użytkowaniu MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych w
2019 roku
15.02.2019 więcej
Świadczenie usługi dezynsekcji i deratyzacji
Świadczenie usługi dezynsekcji i deratyzacji w jednostkach
organizacyjnych MOPS w 2019 roku
15.02.2019 więcej
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Świadczenie usługi konserwacji i naprawy urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jednostkach organizacyjnych
MOPS w Olsztynie w 2019 roku
15.02.2019 więcej
Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
w MOPS w Olsztynie i jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.
15.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się