Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych w 2019 roku
Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków i
materiałów do utrzymania czystości na potrzeby MOPS w
Olsztynie i jednostek organizacyjnych w 2019 roku.
24.01.2019 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
23.01.2019 więcej
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna.
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
i kopiujących na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek
organizacyjnych podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna.
23.01.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu
komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i
jednostek organizacyjnych w Olsztynie
19.06.2017 więcej
Zorganizowanie imprezy Mikołajkowej
Zorganizowania imprezy Mikołajkowej dla dzieci z udziałem
rodziców pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Olsztynie
15.11.2016 więcej
Organizacja wycieczki
Organizacja 4-dniowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej na
trasie Olsztyn-Kraków-Zakopane i okolice dla uczestników Domów
Samopomocy w Olsztynie
09.11.2016 więcej
Wykonanie wraz z dostawą pieczątek biurowych
Wykonanie wraz z dostawą pieczątek biurowych
31.03.2016 więcej
Zakup rozszerzenia licencji programu antywirusowego
Zakup rozszerzenia licencji programu antywirusowego
23.03.2016 więcej
Wykonanie materiałów informacyjnych - ulotek, plakatów
Wykonanie materiałów informacyjnych - ulotek i plakatów
18.03.2016 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego
Sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych w
Olsztynie
23.02.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się