DRUKUJ
2019-06-26

Organizacja wycieczki w Bieszczady dla
pracowników MOPS w Olsztynie.

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterodniowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej w Bieszczady dla 120 osób - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2019r. (od czwartku do niedzieli włącznie).

2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczące wycieczki, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia, do:

-zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki turystyczno – rekreacyjnej, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-sporządzenia szczegółowego programu wycieczki uwzględniającego wymagania programowe oraz opis bazy noclegowej (warunki zakwaterowania) określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-rezerwacji biletów wstępu do zwiedzanych miejsc/obiektów (jeżeli są wymagane)

-zapewnienia transportu autokarem klasy turystycznej uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał.nr 1)

- zapewnienia wyżywienia w trakcie trwania wycieczki: trzy śniadania w formie bufetu w miejscu zakwaterowania, trzy obiadokolacje (w tym jedna uroczysta kolacja z zabawą i muzyką) oraz jeden obiad na trasie w drodze powrotnej do Olsztyna, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

- zapewnienie trzech noclegów dla uczestników wycieczki w hotelu minimum*** zlokalizowanym w centrum miasta lub niewielkiej odległości od centrum (wszyscy uczestnicy przez cały czas trwania wycieczki powinni być zakwaterowani w jednym hotelu), zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 7 do ogłoszenia