DRUKUJ
2016-02-24

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie został uchwalony przez Radę Miasta Olsztyna Uchwałą Nr XIII/216/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 a, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Miasta Olsztyna.