DRUKUJ
2016-03-01

Instrukcja obsługi strony Biuletynu Informacji
Publicznej

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie działa na platformie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

- stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

- bezpośrednie wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adresu strony podmiotowej: mopsolsztyn.bip.gov.pl

Po otwarciu strony można wyróżnić cztery obszary przedstawione niżej:

  • Nagłówek;
  • Menu użytkownika;
  • Część strony, na której wyświetlane są informacje publiczne zamieszczone przez podmiot;
  • Stopka.

Nagłówekzawiera następujące elementy:

  • logo BIP;
  • wyszukiwarkę
  • nawigację umożliwiającą powiększenie tekstu i elementów graficznych znajdujących się na stronie;
  • opcję wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna;
  • nazwę podmiotu.

Menu użytkownika, znajdujące się z lewej strony, to zestaw zakładek opisanych etykietami, umożliwiających wyświetlenie żądanych informacji publicznych. Menu może być jedno lub wielopoziomowe. Jeżeli z prawej strony etykiety znajduje się czerwony znaczek trójkąta oznacza to, że menu posiada więcej poziomów, a informacja dostępna będzie po kliknięciu jednej z opcji podmenu.

Treść informacji publicznej

Wyświetlenie w centrum okna odpowiedniej informacji publicznej nastąpi po jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na etykietę zakładki.

Stopka – zawiera elementy graficzne, do których skonfigurowano łącza przekierowujące użytkownika do innych stron internetowych. Informacje o stronach pojawią się po ustawieniu kursora myszki w obrębie danego znaku graficznego.