DRUKUJ
2017-01-20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Miasta Olsztyn, służącą mieszkańcom Olsztyna, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Siedziba główna znajduje się przy al. Piłsudskiego 61A. Ale nasze placówki - Punkty Pomocy Społecznej - rozmieszczone są w różnych osiedlach miasta, w celu ułatwienia dostępu do świadczonej przez MOPS pomocy.
W strukturze Ośrodka funkcjonuje także Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej oraz różne formy wsparcia instytucjonalnego, w tym ośrodki wsparcia i placówki opiekuńczo-wychowawcze.