2019-08-12

„SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE”

 

1. Przemiotem zamówienia  jest organizacja i przeprowadzenie „SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE” zaplanowanych w projekcie pod nazwą „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr: POWR.02.05.00-00-0279/18-00

 

2. Szczegóły dotyczące ogłoszenia zawarte są w załączniku Nr 1 - "Informacja o ogłoszeniu" oraz załączniku Nr 2 - "Zapytanie ofertowe". 

 

3. Wzór umowy wraz z wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik Nr 3 - "Wzór umowy ze wzorem umowy powierzenia danych osobowych"

Załączniki

  Załącznik Nr 1_in...zeniu (3).pdf 519,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2_Za....docx (1).pdf 984,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 3_wz...z pow (1).pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...ofert (1).pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się