Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn
Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn
01.03.2016 więcej
Pomoc Środowiskowa
Przemoc w rodzinie
01.03.2016 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystenci rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystenci rodziny ul.
Żołnierska 47 Dni dyżuru - wtorki i czwartki od godz. 7.15 do
godz. 15.15
29.02.2016 więcej
Kontakty Działu Finansowo-Księgowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
29.02.2016 więcej
Dział Świadczeń Rodzinnych
Al. M. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
22.02.2016 więcej
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w Olsztynie
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w
Olsztynie, ul. Gietkowska 9i
22.02.2016 więcej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej, al.
M.J.Piłsudskiego 61a, ul Korczaka 6
22.02.2016 więcej
Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, al.
M.J.Piłsudskiego 61A
19.02.2016 więcej
12