2018-07-03

ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU PIECZY ZASTĘPCZEJ

INFORMACJA

   

Informujemy, że od dnia  02.07.2018 r.  został przeniesiony Dział Pieczy Zastępczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z ul. KORCZAKA 6 .

Obecna siedziba Działu Pieczy Zastępczej mieści się przyul. JAGIELLOŃCZYKA 45

Telefony kontaktowe do koordynatorów :

+48 504 756 633 Anna Plewka

+48 504 756 639 Monika Wiereńko

+48 504 756 641 Natalia Lebiecka

+ 48 504 756 665 Aneta Olczak

+ 48 504 756 686 Anna Ochocka

+ 48 504 756 683 Renata Wojnowska

+ 48 504 756 721 Paulina Broża

+ 48 504 756 687 Elżbieta Górka

+48 504 756 689 Agnieszka Staniszewska

+ 48 504 756 729 Katarzyna Charkiewicz

+ 48 504 756 568 Anna Bieniecka-Wieczorek

+ 48 504 756 585 Weronika Bobrowska

+ 48 504756 574 Judyta Tomasik

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

 Anna Roman  tel : 89 534 21 30

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Jagiellończyka 45 , Olsztyn :

Z-ca kierownika  Lucyna Bystrek tel.: 89 522 74 63

Koordynatorzy , tel: 89 521 04 19, 89 527 97 45, 89 527 45 12, 89 519 09 50,  89 527 45 40 89 511 90 07

Specjaliści /psycholog/ pedagog/ : 89 521 04 20,

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się