2016-03-01

Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn

 

Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn

 

godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek -  godz. 7:15 - 15:15

 

 

 

Poniżej danych teleadresowych w załącznikach znajdują się aktualne wykazy ulic należące do danego punktu

 

 

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 1

Koordynator - Teresa Czajkowska

ul. Aleja Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

tel. (fax)  89 521 04 47

              89 521 04 52

              89 521 04 55

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 2

Koordynator - Zofia Feder

ul. Kajki 6  - pok. nr 5, 7

10-547 Olsztyn

tel. (fax)  89 523 86 23

              89 521 04 80

              89 535 32 45

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 3

p.o koordynatora - Karolina Czajkowska

ul. Al. Przyjaciół 40

tel. (fax)   89 535 21 08

               89 527 62 11

               89 527 62 13

               89 534 20 74

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 4

Koordynator - Mariola Piersa

Al. M.J. Piłsudskiego 32 - pok. nr 307, 320, 321 - III piętro

10-578 Olsztyn

tel. (fax)  89 539 93 75

               89 539 93 80

               89 533 31 18

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 5

Koordynator - Joanna Nogaj

ul. Wyszyńskiego 1 B

10-457 Olsztyn

tel. (fax)  89 522 65 92

              89 521 04 39

              89 533 03 55

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 6

Koordynator - Daria Kajda

ul. Świtycz - Widackiej 3 - pok. nr 112, 113, 114

10-691 Olsztyn

tel. (fax)  89 541 67 71

              89 521 04 59

              89 533 35 42

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 7

Koordynator - Marzena Rogożyńska

ul. Świtezianki 4 A

10-487 Olsztyn

tel. (fax)  89 526 40 73

              89 526 53 56

              89 521 04 44

              89 521 04 65 

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 8

Koordynator - Jolanta Bednarz

ul. Wańkowicza 5 pok. nr 13, 22

10-684 Olsztyn

tel. (fax)  89 544 11 40

              89 544 11 41

              89 526 42 46

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 9

Koordynator - Daria Czetyrba

ul. Żytnia 71

10-822 Olsztyn

tel. (fax)  89 527 88 50

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 10

p.o. koordynatora - Dorota Kurowska

ul. Knosały3/5

10-015 Olsztyn

tel. (fax)  89 521 04 01

              89 521 04 02

              89 521 04 72

 

Punkt Pomocy Społecznej nr 12

Koordynator - Agnieszka Krajewska

ul. Partyzantów 3 pok. nr 202, 203, 204

10-522 Olsztyn

tel. (fax)  89 526 02 34

              89 521 86 18

              89 512 09 03

              89 512 09 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  PPS 1 - wykaz ulic.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 2 - wykaz ulic.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 3 - wykaz ulic.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 4 - wykaz ulic.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 5 - wykaz ulic.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 6 - wykaz ulic.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 7 - wykaz ulic.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 8 - wykaz ulic.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 9 - wykaz ulic.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 10 - wykaz ulic.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PPS 12 - wykaz ulic.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się