2018-10-11

Kontakt świadczenia wychowawcze 500

UWAGA!!!

 

Niniejszym informujemy,
że z dniem 02-01-2017 r. ulega zmianie
adres filii Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Olsztynie –
Świadczenie Wychowawcze 500+
z dotychczasowego na:

Al. M. J. Piłsudskiego 32

 

W związku z powyższym wszelką korespondencję dotyczącą świadczenia wychowawczego (500+) od 02-01-2017 r. prosimy kierować na nowy adres.

 

Numery telefonów:

Informacja – świadczenie wychowawcze 500+

89 539 26 75
89 533 26 33

 

Sekretariat – świadczenie wychowawcze 500+

89 533 04 72
89 533 16 41 (fax)


 

Zastępca kierownika

89 533 17 40


 

Świadczenie wychowawcze  (nazwiska zaczynające się na litery: A, J, Ka-Kł, Ł, Sa-Sy)
89 533 27 88


 

Świadczenie wychowawcze  (nazwiska zaczynające się na litery: B, C, Ć, O, Pa-Pł, T)
89 526 58 22


 

Świadczenie wychowawcze  (nazwiska zaczynające się na litery: D, F, G, I, R, Sz)
89 526 60 17


 

Świadczenie wychowawcze  (nazwiska zaczynające się na litery: E, Km-Kz, L, M)
89 526 57 40


 

Świadczenie wychowawcze  (nazwiska zaczynające się na litery: H, N, Pm-Pz, Q, Ś, U, W, V, X, Y, Z, Ź, Ż)
89 526 73 17 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się