2020-03-17

Telefony Kontaktowe

Telefony Kontaktowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie
Sekretariat
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Pok. 317 (III pietro)   tel. (89) 534-04-14
fax (89) 534-05-38
Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik 

tel. (89) 521-04-12

Zespół ds. Kadr tel. (89) 535-42-91
Zespół ds. Płac tel. (89) 521-04-11
Dział Administracyjno-Gospodarczy
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik                                                                        tel. (89) 521-04-35   
Zespół ds. Administracyjno-Technicznych tel. (89) 533-36-40
tel. (89) 521-04-32
tel. (89) 534-65-78
Zespół ds. Gospodarczych tel. (89) 537-00-15
Zespół ds. Zamówień Publicznych tel. (89) 521-04-30
Kancelaria tel. (89) 534-65-79
tel. (89) 535-90-44
Magazyn Rzeczy Używanych   tel. (89) 532-05-53
Dział Strategii i Analiz
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik   tel. (89) 521-04-31   
Zespół ds. Analiz tel. (89) 521-04-27
Zespół ds. opracowywania programów społecznych tel. (89)  521-04-27
tel. (89)  521-04-33
Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych tel. (89) 521-04-34
Konsultant ds. osób niepełnosprawnych tel. (89) 533-37-56
Dział Wsparcia Specjalistycznego
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik       tel. (89) 534-65-59      
Zespół Specjalistów tel. (89) 527-74-99
   tel. (89) 521-04-53
  
Zespół Asysty Rodzinnej tel. (89) 521-34-73
tel. (89) 527-97-99
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 tel. (89) 522-65-92
tel. (89) 521-04-39
tel. (89) 533-03-55
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 tel. (89) 521-04-01
tel. (89) 521-04-02
tel. (89) 521-04-72

Zespół Pierwszego Kontaktu

tel. (89) 533-04-72
tel. (89) 533-39-74

 
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego tel. (89) 534-65-24
Dział Pomocy Środowiskowej
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik tel. (89) 534-67-43
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 1 tel. (89) 521-04-80
tel. (89) 535-32-45
fax. (89) 523-86-23
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 2 tel. (89) 527-07-53
tel. (89) 521-04-55
tel. (89) 521-04-47
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 3 tel. (89) 526-40-73
tel. (89) 526-53-56
tel. (89) 521-04-44
tel. (89) 521-04-65
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 4 tel. (89) 533-35-42
tel. (89) 521-04-59
tel. (89) 541-67-71
Zespół Pomocy Środowiskowej Nr 5 tel. (89) 535-21-08
tel. (89) 527-62-11
tel. (89) 534-20-74
Dział Świadczeń Socjalnych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik tel. (89) 533-31-21
Stanowisko ds. Prac Społecznie Użytecznych tel. (89) 534-65-58
Dział Usług
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik tel. (89) 533-33-83
Zespół Usług Opiekuńczych Nr 1 tel. (89) 521-86-18
tel. (89) 512-09-03
fax.(89) 526-02-34
Zespół Usług Opiekuńczych Nr 2 tel. (89) 527-56-91
tel. (89) 527-22-27
fax.(89) 513-22-65
Stanowisko Realizacji Usług Opiekuńczych i ds. Domów Pomocy Społecznej tel. (89) 533-39-75
Wieloosobowe stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej tel. (89) 534-65-02
tel. (89) 534-65-03
Dział Pieczy Zastępczej
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik tel. (89) 534-21-30
Zastępca Kierownika tel. (89) 522-74-63
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej
(Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej)
tel. (89) 527-97-45
tel. (89) 519-09-50
tel. (89) 527-45-12
tel. (89) 527-45-40
tel. (89) 511-90-07
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej
(Psycholog oraz Pedagog)
tel. (89) 521-04-20
tel. (89) 521-04-19
Wieloosobowe stanowiska ds. przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków tel. (89) 521-04-21
tel. (89) 521-04-22
Dział Pomocy Instytucjonalnej
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik tel. (89) 533-36-57
Dział Dodatków Mieszkaniowych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn
Kierownik (pok. 107) tel. (89) 526-69-91
Stypendia szkolne + dodatki mieszkaniowe (pok. 108) tel. (89) 526-60-18
Dodatki mieszkaniowe (pok. 109) tel. (89) 526-57-49
tel. (89) 526-57-13
  fax. (89) 526-60-42 
Inspektor Ochrony Danych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Sebastian Akus e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl tel. (89)521-04-31
Dział Świadczeń Rodzinnych
al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Kierownik  tel. (89) 534-67-46
Zastępca Kierownika tel. (89) 534-65-57
Sekretariat tel. (89) 533-48-36
fax (89) 533-48-35
Centrum Informacji (przyjmowanie wniosków) tel. (89) 533-36-30
tel. (89) 534-29-05
tel. (89) 534-29-06
Rejestracja Wniosków tel. (89) 534-65-75
Świadczenia rodzinne REJON A– G, O
500+- L,O,N bez Na,No,Ni
Dobry start–T,O
tel. (89) 514-11-02
Świadczenia rodzinne REJON B– Sz, W
500+- Sz, T
Dobry start– Sz, Ł
tel. (89) 526 -73-17

Świadczenia rodzinne REJON C– S bez Sz                       
500+ - S bez Sz, Sł, Si, Sa,

Dobry start- S bez Sz,Sł,Si,Sa

tel. (89) 533-31-18

Świadczenia rodzinne REJON D– Ko, F, Ź, Ż,                   
500+- Ko, No,

Dobry start– K   

 tel. (89) 534-65-54

Świadczenia rodzinne REJON E– Kr-Kz, N                        
500+- Kr-Kz, Si, E,

Dobry start– Kr-Kz, Si

tel. (89) 534-65-55

Świadczenia rodzinne REJON F– Ka-Kn,T, Ś,                    
500+- Ka-Kn, Sa,

Dobry start– Ka-Kn, I

tel. (89) 526-58-22

Świadczenia rodzinne REJON G- C, Ć, D                            

500+- D, H, I,

Dobry start– D, V, Y, Ź,U

tel. (89) 526-60-17

Świadczenia rodzinne REJON H– A, B                                 
500+- B bez Ba, Na,

Dobry start– B bez Ba

tel. (89) 534-65-52

Świadczenia rodzinne REJON I– E, H, I, P                          
500+- P bez Pa, U,

Dobry start– P bez Pa

tel. (89) 534-65-53

Świadczenia rodzinne REJON L– J, Z                               
500+- J, Pa,

Dobry start– H, J

tel. (89) 534-67-45

Świadczenia rodzinne REJON K– M,U,V, Y, Q ,                 
500+- Ba, M bez Ma,

Dobry start- Ba, M bez Ma

tel. (89) 533-16-52

Świadczenia rodzinne REJON J– L, Ł, R                             
500+- R, Ł,

Dobry start– R, Ś, E

tel. (89) 533-27-88

Świadczenia opiekuńcze:
Świadczenia opiekuńcze REJON A – M - Z
500+ - A, C, Ć, Sł, Dobry start – F - Z

Świadczenia opiekuńcze REJON P – A – Ł
500+ - Ma, Ni, F, Dobry start – Sa, Ma

tel. (89) 534-69-83

Fundusz alimentacyjny REJON M                                           

500+- Ś, V, Y, Z , Ź, Ż

Dobry start– N,Gi,We,Sk,Sł,Si

tel. (89) 533-26-75

Fundusz alimentacyjny REJON N                                           

500+- W,

Dobry start– W bez We

tel. (89) 534-28-69

Fundusz alimentacyjny REJON O                                           

500+- G,

Dobry start– G bez Gi

tel. (89) 534-28-70
Koordynacja świadczeń rodzinnych 500+, 300+

tel. (89) 533-33-37

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się