Lista artykułów

Nazwa artykułu
RAZEM ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY- PROJEKT EFS
RAZEM ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY- PROJEKT EFS
10.03.2020 więcej
ŻYJMY JAK WSZYSCY- PROJEKT EFS
ŻYJMY JAK WSZYSCY- PROJEKT EFS
06.03.2020 więcej
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS OLSZTYN
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS Olsztyn
17.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 24/2019 Dyrektora MOPS w Olsztynie
Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne
i inne szczególne usługi od wartości 30 000 euro do 750 000
euro
16.04.2019 więcej
DODAJ SKRZYDEŁ - projekt EFS
DODAJ SKRZYDEŁ - projekt EFS
04.03.2019 więcej
WZMACNIANIE POPRZEZ DZIAŁANIE - projekt EFS
WZMACNIAENIE POPRZEZ DZIAŁANIE - projekt EFS
13.02.2019 więcej
RODZINNA UKŁADANKA - projekt EFS
Rodzinna Układanka - projekt EFS
13.02.2019 więcej
POZYTYWNY POCZĄTEK - projekt EFS
POZYTYWNY POCZĄTEK - projekt EFS
25.01.2019 więcej
Obszar Rewitalizacji Miasta Olsztyna
Obszar Rewitalizacji Olsztyna
10.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się