2019-02-13

WZMACNIANIE POPRZEZ DZIAŁANIE - projekt EFS


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "WZMACNIANIE POPRZEZ DZIAŁANIE".

 

Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczonym poniżej.   

 

 

Załączniki

  Regulamin Rekrutacj...iałanie.docx 70,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Formularz rekrutacyjny.docx 63,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Deklaracja uczes...rojekcie.docx 59,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Oświadczenia uc...projektu.docx 61,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Dane uczestnikó...rcie.doc.docx 62,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Zgoda uczestnika...unku.doc.docx 58,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Oświadczenie do...sobowych.docx 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. Rezygnacja z uczestnictwa.docx 57,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzmacnianie poprzez...ziałanie.pdf 191,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Harmonogram wsparci...adanie 4.docx 94,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram wsparci...adanie 5.docx 50,82 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się