2016-02-10

Przyjmowanie i załatwianie spraw w MOPS Olsztyn

Dział Świadczeń Socjalnych:

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Dział Pieczy Zastępczej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dział Pomocy Środowiskowej

MOPSiS - Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, ul.Gietkowska 9i

 

Kasa MOPS, Al.M.J.Piłsudskiego 61A - czynna w pon.-pt.  w godz. 10.30-13.00

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  • Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora – w każdy poniedziałek, a gdy ten dzień jest wolny od pracy – w dniu następnym w godz. 9.00 – 12.00
  • Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego zakresu pracy komórki organizacyjnej – w dni robocze w godz. 7.15 – 15.15