Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-20 14:35:35  Rafał Kasprzak

Utworzono artykuł 142734 o nazwie 'Rządowy program "Dobry start"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste142734
user_idpuste904923
resource_idpuste31
namepusteRządowy program "Dobry start"
category_idpuste20920
language_idpuste1
shortpusteŚ-DS
fullpuste

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo

 

 

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

"DOBRY START"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie:

 1. Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz
 2. Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego "500+")

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE "DOBRY START"

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

1.       w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018 r. za pośrednictwem :

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia

2.       w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.

 

UWAGA !  Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.

 

 

TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

publishfrompuste2018-06-20 00:00:00
_activepuste1
tagspustedobry start, świadczenia rodzinne, 300
slugpusterzadowy-program-dobry-start
2018-06-20 14:35:35  Rafał Kasprzak

Pole slug zmieniło wartość z 'rzadowy-program-dobry-start' na '142734_rzadowy-program-dobry-start'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugrzadowy-program-dobry-start142734_rzadowy-program-dobry-start
2018-06-20 14:38:19  Rafał Kasprzak

Pole short zmieniło wartość z 'Ś-DS' na 'RP-DS'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortŚ-DSRP-DS
2018-07-03 07:47:41  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo" height="367" src="http://miasto-info.pl/images/news/content-s830/12376_dobry-start-300-dla-ucznia-logo-rgb2.jpg" width="595" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczni&oacute;w rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na doch&oacute;d.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot;?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.</span></p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong>Ważne! </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole&nbsp; (a szkoła&nbsp; w rozumieniu przepis&oacute;w rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w kt&oacute;rej jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. &bdquo;zer&oacute;wce&rdquo; prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także student&oacute;w, uczni&oacute;w szk&oacute;ł policealnych i uczni&oacute;w szk&oacute;ł dla dorosłych.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji system&oacute;w zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do&nbsp; świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku&nbsp; do wojewody, nawet jeśli jeden z rodzic&oacute;w dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot; ?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej &ndash; rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawczej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W O ŚWIADCZENIE </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>&quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie</strong>:</span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego &quot;500+&quot;)</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;">Wnioski o świadczenie &bdquo;Dobry start&rdquo; można składać:</span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018</strong> <strong>r.</strong> za pośrednictwem :</span></p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">bankowości elektronicznej</span></li> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">Portalu Informacyjno &ndash; Usługowego emp@tia</span></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.</strong></span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong><u>UWAGA !&nbsp; Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.</u></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie p&oacute;źniej niż 30 września. W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie p&oacute;źniej niż do 30 września.</span></p> ' na '<p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo" height="367" src="http://miasto-info.pl/images/news/content-s830/12376_dobry-start-300-dla-ucznia-logo-rgb2.jpg" width="595" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczni&oacute;w rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na doch&oacute;d.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot;?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.</span></p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong>Ważne! </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole&nbsp; (a szkoła&nbsp; w rozumieniu przepis&oacute;w rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w kt&oacute;rej jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. &bdquo;zer&oacute;wce&rdquo; prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także student&oacute;w, uczni&oacute;w szk&oacute;ł policealnych i uczni&oacute;w szk&oacute;ł dla dorosłych.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji system&oacute;w zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do&nbsp; świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku&nbsp; do wojewody, nawet jeśli jeden z rodzic&oacute;w dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot; ?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej &ndash; rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawczej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W O ŚWIADCZENIE </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>&quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie</strong>:</span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego &quot;500+&quot;)</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;">Wnioski o świadczenie &bdquo;Dobry start&rdquo; można składać:</span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018</strong> <strong>r.</strong> za pośrednictwem :</span></p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">bankowości elektronicznej</span></li> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">Portalu Informacyjno &ndash; Usługowego emp@tia</span></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.</strong></span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong><u>UWAGA !&nbsp; Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.</u></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie p&oacute;źniej niż 30 września. W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie p&oacute;źniej niż do 30 września.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>UWAGA !</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0066ff;">Informacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, kt&oacute;ry zawiera informację o przyznaniu świadczenia &quot;Dobry Start&quot;. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszust&oacute;w pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy pr&oacute;by wyłudzeń.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo

 

 

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

"DOBRY START"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie:

 1. Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz
 2. Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego "500+")

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE "DOBRY START"

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

1.       w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018 r. za pośrednictwem :

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia

2.       w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.

 

UWAGA !  Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.

 

 

TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo

 

 

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

"DOBRY START"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie:

 1. Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz
 2. Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego "500+")

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE "DOBRY START"

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

1.       w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018 r. za pośrednictwem :

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia

2.       w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.

 

UWAGA !  Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.

 

 

TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

 

UWAGA !

 

Informacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

 

2018-07-03 07:48:04  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo" height="367" src="http://miasto-info.pl/images/news/content-s830/12376_dobry-start-300-dla-ucznia-logo-rgb2.jpg" width="595" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczni&oacute;w rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na doch&oacute;d.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot;?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.</span></p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong>Ważne! </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole&nbsp; (a szkoła&nbsp; w rozumieniu przepis&oacute;w rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w kt&oacute;rej jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. &bdquo;zer&oacute;wce&rdquo; prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także student&oacute;w, uczni&oacute;w szk&oacute;ł policealnych i uczni&oacute;w szk&oacute;ł dla dorosłych.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji system&oacute;w zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do&nbsp; świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku&nbsp; do wojewody, nawet jeśli jeden z rodzic&oacute;w dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot; ?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej &ndash; rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawczej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W O ŚWIADCZENIE </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>&quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie</strong>:</span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego &quot;500+&quot;)</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;">Wnioski o świadczenie &bdquo;Dobry start&rdquo; można składać:</span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018</strong> <strong>r.</strong> za pośrednictwem :</span></p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">bankowości elektronicznej</span></li> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">Portalu Informacyjno &ndash; Usługowego emp@tia</span></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.</strong></span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong><u>UWAGA !&nbsp; Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.</u></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie p&oacute;źniej niż 30 września. W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie p&oacute;źniej niż do 30 września.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>UWAGA !</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0066ff;">Informacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, kt&oacute;ry zawiera informację o przyznaniu świadczenia &quot;Dobry Start&quot;. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszust&oacute;w pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy pr&oacute;by wyłudzeń.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo" height="367" src="http://miasto-info.pl/images/news/content-s830/12376_dobry-start-300-dla-ucznia-logo-rgb2.jpg" width="595" /></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczni&oacute;w rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na doch&oacute;d.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot;?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.</span></p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong>Ważne! </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole&nbsp; (a szkoła&nbsp; w rozumieniu przepis&oacute;w rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w kt&oacute;rej jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. &bdquo;zer&oacute;wce&rdquo; prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także student&oacute;w, uczni&oacute;w szk&oacute;ł policealnych i uczni&oacute;w szk&oacute;ł dla dorosłych.</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji system&oacute;w zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do&nbsp; świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku&nbsp; do wojewody, nawet jeśli jeden z rodzic&oacute;w dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE &quot;DOBRY START&quot; ?</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej &ndash; rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawczej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W O ŚWIADCZENIE </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>&quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie</strong>:</span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego &quot;500+&quot;)</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;">Wnioski o świadczenie &bdquo;Dobry start&rdquo; można składać:</span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018</strong> <strong>r.</strong> za pośrednictwem :</span></p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">bankowości elektronicznej</span></li> <li style="margin-left: 72pt;"> <span style="color:#0033cc;">Portalu Informacyjno &ndash; Usługowego emp@tia</span></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> <span style="color:#0033cc;"><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.</strong></span></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0033cc;"><strong><u>UWAGA !&nbsp; Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.</u></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA &quot;DOBRY START&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0033cc;">W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie p&oacute;źniej niż 30 września. W przypadku wniosk&oacute;w złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie p&oacute;źniej niż do 30 września.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff3399;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>UWAGA !</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#0066ff;">I</span><span style="color:#0000cd;">nformacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, kt&oacute;ry zawiera informację o przyznaniu świadczenia &quot;Dobry Start&quot;. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszust&oacute;w pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy pr&oacute;by wyłudzeń.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo

 

 

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

"DOBRY START"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie:

 1. Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz
 2. Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego "500+")

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE "DOBRY START"

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

1.       w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018 r. za pośrednictwem :

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia

2.       w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.

 

UWAGA !  Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.

 

 

TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

 

UWAGA !

 

Informacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start logo

 

 

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE "DOBRY START"?

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE "DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

"DOBRY START"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie:

 1. Al. M. J. Piłsudskiego 61 A - Centrum Informacji i Koordynacji oraz
 2. Al. M. J. Piłsudskiego 32 (III piętro siedziba świadczenia wychowawczego "500+")

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENNIE "DOBRY START"

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać:

1.       w formie elektronicznej, począwszy od lipca 2018 r. za pośrednictwem :

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia

2.       w formie papierowej, począwszy od sierpnia 2018 r.

 

UWAGA !  Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r.

 

 

TERMIN OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

 

UWAGA !

 

Informacje o przyznanym świadczeniu będą wysyłane na wskazany we wniosku adres e-mail automatycznnie. Klient nie odpowiada na takiego, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się