Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-07-12 14:20:15  Sebastian Akus

Utworzono artykuł 148019 o nazwie 'Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora MOPS'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste148019
user_idpuste2500239
resource_idpuste31
namepusteZarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora MOPS
category_idpuste11403
language_idpuste1
shortpusteZmiana Regulaminu Organizacyjnego MOPS Olsztyn
fullpuste

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

publishfrompuste2018-07-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-19-2018-dyrektora-mops
2018-07-12 14:22:04  Sebastian Akus

Pole category_id zmieniło wartość z '11403' na '118'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id11403118
2018-07-23 10:20:01  EGustawska EGustawska

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Zarządzenie <strong>Nr 19/2018</strong> Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z dnia <strong>4 lipca 2018 r.</strong> w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie</span></span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Z<strong>miana Regulaminu Organizacyjnego MOPS Olsztyn</strong></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego MOPS Olsztyn

2018-07-23 10:20:01  EGustawska EGustawska

Załączono plik 412543

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1606569
user_idpuste1270585
fobject_idpuste412543
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste148019
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się