Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-02-13 10:14:05  niezapominajka44 niezapominajka44

Pole full zmieniło wartość z '<p> 08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracownik&oacute;w upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:</p> <p> 1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego</p> <p> 2) kontrola warunk&oacute;w pobytu dzieci.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> 08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracownik&oacute;w upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:</p> <p> 1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego</p> <p> 2) kontrola warunk&oacute;w pobytu dzieci.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:

1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego

2) kontrola warunków pobytu dzieci.

 

 

08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:

1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego

2) kontrola warunków pobytu dzieci.

 

 

 

2019-02-13 10:15:59  niezapominajka44 niezapominajka44

Pole full zmieniło wartość z '<p> 08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracownik&oacute;w upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:</p> <p> 1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego</p> <p> 2) kontrola warunk&oacute;w pobytu dzieci.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> 08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracownik&oacute;w upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:</p> <p> 1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego</p> <p> 2) kontrola warunk&oacute;w pobytu dzieci.</p> <p> Wnioski z kontroli: bez uwag.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:

1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego

2) kontrola warunków pobytu dzieci.

 

 

 

08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:

1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego

2) kontrola warunków pobytu dzieci.

Wnioski z kontroli: bez uwag.

 

 

 

2019-02-11 09:14:18  niezapominajka44 niezapominajka44

Utworzono artykuł 194397 o nazwie 'Kontrola w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste194397
user_idpuste1340595
resource_idpuste31
namepusteKontrola w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
category_idpuste11403
language_idpuste1
shortpusteKontrola
fullpuste

08 lutego 2019 r. miały miejsce kontrole w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul.Wańkowicza 3 przeprowadzone przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie:

1) kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego

2) kontrola warunków pobytu dzieci.

 

 

publishfrompuste2019-02-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontrola-w-osrodku-wsparcia-i-opieki-nad-dzieckiem-i-rodzina

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się