Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-16 14:07:00  Rafał Kasprzak

Utworzono artykuł 233176 o nazwie 'Rodzina 500 od 1 lipca 2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste233176
user_idpuste904923
resource_idpuste31
namepusteRodzina 500 od 1 lipca 2019
category_idpuste11403
language_idpuste1
shortpusteNowe 500
fullpuste

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

publishfrompuste2019-06-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusterodzina-500-od-1-lipca-2019
2019-06-16 14:12:30  Rafał Kasprzak

Pole tags wypełniono wartością '500+, rodzina 500+, świadczenie wychowawcze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
tagspuste500+, rodzina 500+, świadczenie wychowawcze
2019-06-24 09:55:03  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> ' na '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.</strong></u></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

2019-06-24 09:56:02  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.</strong></u></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> ' na '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#ff0000;"><u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.</strong></u></span></span></em></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

2019-06-24 09:56:57  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#ff0000;"><u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.</strong></u></span></span></em></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> ' na '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#ff0000;"><u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie<br /> <br /> adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie<br /> <br /> aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu<br /> <br /> zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w<br /> <br /> i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym<br /> <br /> świadczeniu.</strong></u></span></span></em></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie

adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie

aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu

zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków

i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym

świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

2019-06-24 10:30:56  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#ff0000;"><u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie<br /> <br /> adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie<br /> <br /> aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu<br /> <br /> zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w<br /> <br /> i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym<br /> <br /> świadczeniu.</strong></u></span></span></em></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> ' na '<p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <img alt="" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCACvAoMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0T+yz/do/ss/3a6D+zj7/AJUf2cff8q/pj6wfzT9TRz/9ln+7R/ZZ/u10H9nH3/Kj+zj7/lR9YD6mjBj0s8/LTv7K/wBmt5dPx2b8qPsPs35UfWPMf1NGD/ZX+zR/ZX+zW8bH/OKcmn7/AP8AVQsQ27IHg4pXZz40vB+7R/Zv+yfyrov7Myf/AK1H9mfWiVZp2bHHDQvY53+zf9k/lR/Zv+yfyrom00gfLuao/sew/vPl+lT9Y15b66fjoUsLF7GD/Zv+yfyo/s3/AGT+VdAthvHysGPoDTV0+QzCNo5I2b7pYYDVftZXa7Gn1FrRowf7N/2T+VH9m/7J/Kuil05YH2O+2T2+7+dJ/Zrf5NQsTfVMz+qxvY57+zf9k/lR/Zv+yfyroRpuep20v9mf7VP6wH1WJzv9m/7J/Kj+zf8AZP5V0X9lyen60h0/Z99tvpz1o+sMPqsTnv7N/wBk/lR/Zv8Asn8q6D7FH/z0oFjhj5jIo/hO7rTddrVgsLF7HP8A9m/7J/Kj+zf9k/lW1PGsLKu5XZj0U9KiuL61tRKzSPtiIBwPm/Kn7WS79fw3J9jTva63a+a3+4yv7Kb+6aVdMZfUVp3t/BaxqymSQMMnA6UzzzLGr+XhWHHNQpStf5C9nDdFD+z2/vGm/ZfpWh5n+x+tR4/6Z/rWkZSREoxKsVgsud3b0qT+y4/Vvyp8kbP9393/AFpvkSf89D+VVdvclWXQT+y4/Vvypr6ZH60/yJP+eh/Kka2kb/lofyo9A0/lIzpkfrUcumrjqKn+ySf89D+VQSQSf3jS16u5MrfykMmmRmoJdLj9e9TvDJ/eb2qGSKT++fyq01Yz0/lIZNLjA/1P6VBLpyr91Nmf1q7JJPj/AFh/Ko0lkXO/5/TPaq16Ev2bWiKgsaZJYsR0q417g/6sfnQbnI/1Y/OqjKSM+Sm9zN+xNmj7E3pV/wA3aPudfemNdlT/AKv9avnkRKnTvoZcmn+3/wBaoTYEdv8A69bLGNh95aYIYz/y0FaxrNMwlRhbQyfsR9KJLXj+tazrGn8S1XkiwtWq0mYSoqxlm1Jo+yNV8Q5HX9Kay7T1rRVXY4pUNTN+yEUjW+31rQaDaainh3AdquNRt6nNWo6lLyf96oxGcf8A1qttFt/iNMMHy/erTQ5KlHQr+TgVDJFzxVphg1GwwK2jsedUpKxDQv3WpzR7e9NX7rVscmxG3+FSVG3+FSVUTjqbhQelFB6VRmSUD7y/WigfeX60ATR9D9abTo+h+tNqZEyGt94fWpI+h+tRt94fWpI+h+tSOOw6iiirlsQFOhPP502nQdfzqAJlbaTwTTvM/wBlqI+rU6rjsZy3G+Z/stTWO5vwqSmSff8Awpi1Hw9FqSo4ei0/j2qZDFooFFOOwBUltyJKjqS2+7JRLYxjuSUUnHtRUGx7d/Yy+g/Oj+xl9Kv7Jf7tBikb+Ly/61+e6rc/pa8Oxn/2OvpTv7FX+7V4W8uf9dVO/wBOu9S0vUFsJmNw6sA38Qkxxj8amU0ouV9ioqLko23dvIZ/Yy+g/Ok/sdf9n865/wCHt817r19YyXdzc3WnpElwsoP7uQr82M+9dRcaA0+nsefvVw5XmcMdhY4qClFSvpJWas2tV8rryOvMcDLCYh4d2la2qd1qk9/K9n5kH9jqR/D+dNbTlibHHPNXZtKkRPkUmoU0+R45FmWX5xsVQPvV+IePvipjeEsuo4bLP41ZtKTV1BKzcrdXrZK6s3fpY/W/Bbw9wnEmNq4nMNKVK14p2cm72Xkuret1deZVjsdrk7V2dqaNPbzvvKyd89as/Z2s7OKzmSaFozuDYqWC1SY/uSZj7Cv4Vp+KXGHtvrH9pV3Pdv2k73vta9rLommtdj+xpeH/AA0sP9WngKNrf8+46eadr3807lX7O0EMj4Uwr/rPUVN4a8Np42nCaSskkpOPmU4o1a0uLEKZrRooZBtMhHSvqD4D+GLHRPh7Yva2qq02SZtvWv6Bo/TAxGByKccfg+bGLljBp2hPSzlNNN3jo9PibdrH8y8beBNHA4yGIwNa+Hqc109ZJq2i195dtrKy13OH8KfsbwzQBvEF6Fm6gW5/+tVzU/2OdEvg0UeoXKbQfLLNyf0r2SS78i3bzGWNVHMpNc7dfFbSdNvPs+1GkY4MvrX84y+kJ4nZrjHiqGNnda8kIpQVv5Y2f5svDeHWTukqdLDJru73+/ofOXxG/Z5174eKfKtY7yxHSUNlq88/tBc9D6Y2191aZqen6xAX86O53A/L1rw34+fs9taS/wBuaOnloAXngVQPK5r+pvA76U1fO8whw7xnGNPEz0hVScYzl/LJO6jOS2adpPSydr/m/GHh1UwVOWKy2/LHVwfRd0+voeCtcecehG32pDyK34tK+1Mx3F2HBOO9P/sA/wB1vyr+1PbRtf8A4H5n5RLDzeu5zBW6/wAimyWc1yB5n8PTFdV/YTf7X5Uh0NldWw1P28UT9WmcoNKbP3j+NaUPw11rxRpdxfW9vGbHTfml+cbsfTNbVx4abUSvyttByceneux8O+CdN1jxLptr4V1i8jN8fJvoXBHA+9xx2Jr5ririaWU4V142jypzc5QlOEIwXNLncbcl4qSjJ6J93ZPty3KXiKnLUV1oklJKTcnZOKfxJPWS7HCa7pWgah4d8P3Gipcf2h5nl30ZUkMc8f1rotc0Lw7rHxzt7iayuLHw75Akm/dt8zBMf+hV9QeC/h3ofhCyW3hs4ftFvw0gQZlPYnitbVdNstYi8u8tYxHjH3BzX8FZp9LTDRxk4YXB15Ukq0I1XiFGq4Vne6Xs3FOCSVLn1gtNT9jwvhjN0OatOKb9m5RUNG4Kz+19r7TW58PweCLjXLXW9W0uFW0mzmKgvxxmsltFZTvb7sgBUDtXvXxn+FGn+G9d0/T5NWutP8O30hd4IR8pOc4wPwrz3xH4W02xu/K0m4nuLWNmUFxggZ4r+2vD7j7D8Q4KGOwc5To1Y81NqE0owjany1KjSjKrzQbajZ69rN/lOecPSwNWUJ2jK6TV023a94xWsY+b3OG/ssf3aT+zk/utXVf2E3+1+VJ/YB/ut+Vfof1pHhxwb6o5f+y1PRaP7KH92up/sEjs35Uf2E3o35UfWkL6nLojlv7KH92j+yh/drp/+Ed9m/KlXQCo6N+VH1pC+pyOX/ssD+Gq0mmrjp9a7IaE3+1+VU5dCb+nSn9ZTJlg2cm2nKWqGTTV/Curm0RkFV5NIYNxVqsifqrXQ5WXTV9KhfTVA6V1b6OwXpVd9KZTWkcRqR9Vt0OVk00Fqb9kX1/Sukk0xqik0th27elaRrXM5YddjnntFI9ahezUmugbSiB/KoX0w56VXtTCWF1OfGhmmyaKyd63pLJqheyYVv7VHPLBxtsc/LpDD/8AXUUqcfxVvy2XPr+FRSaf7fpVxqpHLUwaWxgIMButMc/NW29gcf4VDJYtnp+VX7SLOOph2mZL9fwqGTlfxrSksMjpUJs9vb6CumNRNnHVoybM2Xq1NP3a0JbbB/8ArVDJakj0/CtoyXQ46lN2sZpOGP1qOTp+NaBttueKjki4raMkeXWpsoyGo15VquSRcfSogu010KVzz5xdyo1SUsvWkrSJ59TcKD0ooPSqMySgfeH1ooH3vxoAmjPB+tNp0fQ/WmjpUN3JkNb7w+tSR9D9ajb7w+tSR9D9aQ47DqKKKuWxAU6Dr+dNp0HX86gCZU3E9ad5Xu1NVtpPBNO8z/ZarjsZytcPK92prLtb8Kd5n+y1NY7m/CmToSQ9FqTNRw9FqSpkGgUdaKKcdg0CpLbpJUdPg/ipvYzjuS5ooorM00Pqz/hHF/uf+O0Hw0jfej/SvQv+EbX+7TofDStn5fyr8d+un9cxwF3Y87HhmLP+rFJJ4bVJfMt1FvJg8gdW7H8K9J/4RlP7tA8NIf4TUvG33Zay6zueI3nhaDQ/H8c0jRQrrEXzyBApaVcAD3LZJ/CusTwk0doEZl8uZsK2Oc9ckenv611XjX4SweM9JVcMt7YuLmwYHAFwv3M+3Wk8KanB43ieGSH7LqkQ8q/RjtWIDnC59eDx61msdaXI/kaf2Z7uhymn+HFtpP3rRtz0PWtSU6bo7wNMsMb3DiCAzYVWkbpitnUfFPhvw8DDNeK0x4ESxl2Y/UDFedfGPxj4W0nT7CTxDb3mj2N/ciGxvJOn2o/6sgAkgDnORX4/40ZDWz/KaUcLTdSpRnzOMYqUmnF3SXW29utj9G8M82p5Nj6jxE+SnUjy8zbSTvfX1el99TX0zwDdWFnqc+rahHqLSy4iWOIZQccD9au67plr4K8L3WpWejfaJraMSLApO6TNZem3mvaNaxLPZR+ILCE7o7izkXcwI75IqWH4k3niW232Og6kqxMIJWvWjVR+TV/HVSmq2JeJnGEmmuZXUYuzSa0s01s0rtPqf019ZccP7OE5JPZq8rX9b6+rtY0jp3/CxPC9mtxby6abpFkCPHk5I5H4V7faXdn8O/DdhpMk4226B1OAu8GvGfgL8SfD/wARfi3feHbe4hm1HR7fzLuOMnbC3GBk8H8K9F+M/h7Nvb6hMzeXCohOO3Oa/OuMMDCrnlDK8dTdFqKm042b50pQjrqk46p/aTTdz5/EZlQzGVPCxqqUIt6pp3ls1dbPTVJ6O66HGX3xubx94svtJhjvrCGxcocplZRz3/Co53tWmEbduFJ6ua7fRP2c/E3iW2hvdMlsZLaZA6vvG5+MjPetq1/ZV1xkgmvrizs2JKTMzjpnqPwr9QwPBeLgoUcuwk6cNNd91dvm3/qx0YfNsvwNOUZ1otpvRb+h5D4N8Sa8NPmkurNNIuFnKRRQSmYunZjkDFe1eH3bxN4Ujju28xrtQs0p/iyPSsLxv4H8NWkUeneHTdahrDyCOS5LfKvc11/h3Rv7L05bH+KIcnOcV+YeLEqWFrUqUPZxrc1/3bb5LdpPV2dmm3uvJHm5hWpVsHCM7vV3cklJru0tLO/4Hz14/wDh6nhfxbdxWybbd2ymB+dZQ0ElfvfpXvHxE8Px6oqtt+eEMD71wFnoCPclWXp2Nf6M+C3H9XifhLCZjirutyyhUu7vmptQ5v8At5NS+eh/L/EfD6wmYzpQ0i3dfPX9Thf7Db+9/wCO02Xw95i/e/SvQv8AhHV/urR/wjy/3Vr9W+uI8P6icHpmlf2c+dvm85xjrXceARDD42hurjSIdNknUJGR8pB5y3TvmpP+EeUEHauVORV+LSZ9WWS91abMlv8A8e6x9zX5r4lZasxy+rRkny1adSnJxdRzvNJRUIQ0d5W5nJWSXZs9vJFKhWU4vWLUleyj7urvJ7O2kV1bPVVjgjRRBt3qPnYHJamzBrj/AFjAj0rldD8TzWukQtdReVxjd/eFWpPF2Acbs44GK/zHzDwV4wwuKqYeOFU4QbUqsXF0lyu0nz7JRa966jy7NdD9opcSYCUFOVTlur2lo1fVJr0/A5347QR3dvp8dnaR3lxDJ5m2QdeRx39K818U2x1S7Tdp8emSRj50QcMfyrvbiH+2mmvGvWS8t/urjj+VZkunXF+qy3bCRmzggV/oN4M8J1uHcqwmWYpKU8Pzqcr1I3qVG5tQV1CpT5WrSte6v6fk3EVf65VnXjf37aNJ3S2bfxJ+TbRwP9gf7f8A47R/YH+3/wCO13n9hR/3aP7Cj/u1++/XEfKfUjg/7A/2/wDx2j+wP9v/AMdrvP7Cj/u0f2FH/do+uIPqRwf9g/7X6Uo8P7h979K7v+wo/wC7SroUeD8tH1xB9SOAbQiDjP6VVm8PbR979K9EfQkB+7VC50Zdv3a0p4zsRLAnn1x4f39/b7tU5dAwf06V6DJoq+mKpXGiKD0571vHGOxi8HqcFNopAP8AhVSfSN4/u49utd9c6MuKz7jSVB6VtHESuYywbscTJomD979KbZeG5tYZo7WGe4uMMRHGm4nAzXXSaUua9W/Yp0UWfx6sUeONo5I3bDDP8JrPFZlLD0J1rX5VcMPlsa1aFKTtd2PnwfDrxBNCrL4f1hmPUfZm4pj/AAx8RMCf+Ee1j/wGav1njs7dkz5MA5I4jFL9ht/+eMP/AHwP8K+PXH1W1/Yr7z6eXA1G/wDF/A/Idvh/4iIx/wAIzr//AIBmo3+HniID/kWtf/8AAM1+vv2GP/njb/8AfApVsIT96G3/AO/Yqv8AiIVX/nyvvJlwHQt/Ff3H4+t8N/ETf8y1r3/gG1Vn+HviNv8AmWfEH/gGa/Yv+z7f/nhD/wB+xR/ZcP8Azwh/74FUvEKr1or7yP8AiH9F/wDL5/cfjg3w28Snp4Z17b3/ANDbIqpc+CNcsoWmvNF1TT7dZPL8y6tzGOma/ZhtPt0OGt4ef9gV83f8FOLCG5/ZvkeOFVaO9TlAFNd+V8dTxOLp4eVKyk7bnm5nwLTw+GqV1Vvyq+x+dtl4Q1PWrdpdP0fWNSjV/LMlpamRFb0Jqne+F7+xuFjurO4s3YkATIVII6g+hr61+BnxE1j4Y/sDeIde0e4WzvrHWcLNJGjAgmMcjFV/Cvj+8/a1/Z78anxnb2C33ha1N9YXtrGI2myrE7sde3FfSriCvTlOrOnH2cJ8jald30W1tdz5afDlGpGEIVJe0lDnScbK271ufHsMS3UR52yq21lI4FRiHeVDfKCxUyDmNPqe1bR0tkl8uVVWVSJUI6MMY5r1r9lz4D6R43j1rxh4sZo/BPhnFxepGebiUZO0d+oX86+kxOZQwlCVap0f332S8+x8rhspni66o0uqu+iVt230S6njOlfDfxF4ot/M0nw/resrlgDYWjTDg4GfrVHXPA+t+GQBq+i6poz/AMYvrcwhPxNfQPjD9v3x5/aElv4Pk0rw34Ztjs05Le2BuDbjgF9wPOMGrHgX9uGb4h3LeF/i9b2fiLwhqmEF3FD5d0khIC5K44BrljmWawiqtXDx5f5VN89ulk42vbfXcVXKcolJ0YYmSmvtSgvZ+eqfMlf7TVvI+XryNbSVVZgwZDIrLypUc1Vj/wBLVWjUt5jhI1/jkJ6YFep/tNfAofs6fEe88O7vO02SIahpkhbcxt5CQqk+uBXIfDid7f4q+F2aNlhl1O3UbQCAMjqDX0GEzCnVoRxdP3ouN7XttvrZnx+Oy+ph8Q8LWVpKSh831MmX4beLY5ZPM8J+INsa7gVs2O4Vj3CyWbNHNDNDcY3CB0KyEfSvtT9tr9uP4gfBn9o6+8P+HdQ0+DSrK2hIhktUbkxg9cZ71l+BfFug/wDBRTwhqGl+JtKs9K+J2l2xfS7qwUxRXYCluR77TnI714mHz7GRw1PF4qlFUppNuMuaUU/tONldLrbY9LF8L4CpiauXYHEydeDaSnFRjNx3jGSb10drrW58gJtmsEnRixfP7vHzLjrkVLomkaj4plMOk6XqWqXA58q1g8xvyFO1PRdQ8NeJ9Tsbpo472xuHtrkD/lmyEj9cV1Hwc+PPiT4F67JeeF7y1tbxgQZZ4t4OfbFfVYiVZ0efCqLlZNc10pJrR99T4nDxpfWFDG3hC7u42bWu2tlptuZR+Gni4PHnwf4nVekm6xYMrew7j3qpqXhnVPD2f7V0vUNLkzlFuYjGJR/sk9cd6+uP2QP2sPjP8f8A4uWdvfatY/8ACL6WPtOtX32aNfIQAkp932x0715H+3p+0lcfH345X8Vs6yeHdBla20x1jVd/QSE465Za8LDZpjpY54GtShouaUoybUey1itZaNa7H02PyXK6OVrMsPXqPmk4xjOMVzW3ekn7sdtvi02PGWn8m28zbyxwB61Nf6deaRNDDeWdzYTTDcsdyhjJTs1R3Y8l9M/6+4f/AEMV9L/8FWdNhuvjToNwojWOPQ4EIjXb8xyM4r0MVjnTxlHCRjf2ik79uW3+Z4dDLVUwFfGOWtJ0lbvzt3/I+a0tlnkaONmaYDKDHEh9B7mpdU0u80S6Fvc2s1tdKA0sE6lJIgehI9P8aPCwMnivQ4GbOb6JIl9H3AAn2FffH7b/AOy74X+Peq3Fv4ZuPsvxSsdLguZLfdsju4QFB68d+3pXJmufUcvxNGlWXu1FK77NOKTf93Vno5LwzXzPA18Vhpe9T5bRdveum3y95afD1to0fAIZhMyvtVcZVwflIq5eeH9QsNFXUpbK6XT5jshufLPlzN6A9O1VNa0+7s5JtPurdra8st8N3CwxtI44P519L/GaNrT/AIJW/D2RTGv/ABUCqrhfnKAyZBNdePzF4apQgo39rOMV6OLf5nBlmVLFUsRUnLldKm6lrdFJRa/E+bUs2DoJXjj3j15B9KdaW+87fMjWUjcoZsK3rzTYoku9Q3QRm4O3zTuOOOlXPC3hl/Hfi3TdCt4Wa81W9W2t1B+7vIX9M13SfLDml218mleT+655UYOUowjrzNL5vb79ENm0u/s7O1u5LG4jsr9mS2ndSscxU4bae+DTLZxcKrZ2q2cH1Ir7a/aQ+EOg+L/2ZbjwToEi/wDCSfB+2iu78DsWjLyAH+LLCvh62GPIhPS7GIc9j1P8jXl5BnVPMqM6luXll98XrF/9vKz+Z7vE3D88pxFOhJ83NG9/ONlNfKaa+RYpkn3/AMKXycd2prLtb8K9o+a1JIei0/j2pkPRakzUyHqAooo6047AFPg/iplSW/8AFU3ZjHcfx7UUuaKRtqfpX/wi0g/vUo8MsD/H+Aqe8+KVhAP3MXnH0zisq9+LNxP/AKizW39Tuzu/Sv4gxvjZwph9sT7T/DGUvxsl+J/ecMjxUtlbzdjVh8KRMB5kkg/CpW8Okj5Y8j/eFcbeeONUum+W48sey1B/aV5/z9XA/wCBmvjMZ9JDKacmsNhKs/NuMU/TVtfgd8OGZtXlJX9Dt00ERBvM3Rhv9oc1UufCegyP/pENizdy6jJrjpJ7i4/1lxdN6fvWGKgkiuGB2zN/wIbv518zivpKYlv/AGXL7f4p3/Q6I8NRtrP7jtLbQfDnh7U1Nva6bbiTB3BV718Of8FtvGVpcL4J8O6dJHeSRTSXMghODD0xn86+rIoftgijbPmIAuSc5285/GvzU/4KPeM5Nd/ah1S2VmVdLjjjUhu5Rc/yr9b+j54oZtxfxY8DWwkKdKjTnUclKTbtyxjo+7l+p8D4pYOjl2QznzPmnJRXo9V+CZ5p4Y+P/jLwFG1hp+vapZw+ZvCLM3p9am8RftF+NvG1myzeKNYt4iMGJZX2tXEl98m9yzt6k0CaSNdu7Kkc8V/adThfKKtb6zLDU/ab3cIXT668t/zP5vp8TZtToLDxxM+RK1ueVmvS9j7O/wCCSUtzNZeONbbe0mk3tnJdXDHLNDhy5J/AV+lxtob6yWG8kWeNY/PkQ87hjIP5V+fn/BEHSbfVfDXxWt5I99veR28M0bHO/Kvgj/Cvqu68Sap4V+BniC1uJ1bxJokiWT3DPjzld1I2+oCMBn1Ff49/SzozxnilmNOm7ShKhHTtKhSs9lon+Z/ZnhDUX+qmFmu0v/S5HCyfG7UdD8RapNo0k9vpscxa2MLldwyaj1v4+6xNpPmzX+pXm87pluJm2Rg/Wuf8azxWevrZ20aW9rp8XkTEHCuw6tXgvxc+Ky6reXWk2dw0dvZqwebzyq3D9l+vXivqPCrgfOuLsbTynASapKKlUk3JxjDTVrS7e0Ve93fZM+d4s8WszyWNWpGrezfKuWLk7dm43SXd6dD3bwv468V/FTw3eQ2d4vhvS7icyHUomIn2qOcHPTir3w0+Hmpk3WqaH8UNavLhcy2qXN0bi3vWHODggYP17151q3xBvvDfwY0HWvC62f2JoTbXiXUm2GAbmyzHB5JwMH1rr/hH8RbzXfhrG1r4fsrK8t7iNY4LZtiiFiAZVwo4xk/hX2efZbm2V5fiFllGnQwsa7oqMo0pScouz9u6kZScpWTumo+9Ll5Vyn2eSZXkWaVKWHzDETr4ypRjWlNupopWa9ny2ilHXli1fa99l718Afi5cfF6w1jTNZgjt/EXh9Nl0EPyyE5wwHbgeprppPC7X0husHcybQMe9eSfs16hav8AHjxFKjfZ44YY4rmY/cumYZyG77cEV9DxajpcLrtvoTHH8vUc1+oeG+FyXh7Bzw2EqRpe3cazouSvTc4R5oJPVRb96N9VFpPW58zjo161Z05SdVUpzp89tZxjJq7tpeNuVvS7TdtTkf8AhF2/utR/wi7f3WrvE0uOX7lxat/wOnjQW7mJvTYd1fqMczhLWEk/RpnmfVZrVo4A+GGH8LUW/h14OcHiu/bQJT92Pj6VFL4eaUfL5ZzW0cd1T189ifq7ascTqOjNd2gUfwsDgCnT6M0mqwy7cLGmOnXiuuXw29s5Mm3DDjFOj8O7gcyZ9Pl6V4csjy6Tu6UeVRnGy7VWnUjbrzNJ6nQ3Vs03vv8A9u7HBy+HW9P0qMeHnOflNd5/wj8jn/V/pTl8LSY5Xbn1r3qWIhTiqVNWSVjnlh7u5wX/AAjsn92j/hHZP7td/wD8Io2PvLUK+HmkuFjVcFurP8qr9TRLHWdmw+rtK9jh/wDhHZP7tA8Oyf3ab4/+NHh/4d6nJZ3Uj3VxFkEW2HUH0JzXGn9sbw+srKdL1AAd9o/xr4XMvFnhTAVnh8ZjoRmtGrttPzsmfWYHw54hxtJV8NhJSi+ui/No7T/hH5f7tDeHpCOVqj4G/aF8N+NpYY932Gac4CzEAD6816JLo7G0aaBUuI8jDIcqwPoa+iyTi7Ks4pe2yyvGrFb8r29Vuvmjxc04fx2W1FSx9J05Pa639Hs/kcHJ4ec/w1SvdBbZ909PSvR73QPIijZfmLjkY+7WTd6Fnufyr3qeKS6nk1MO72POrjQ2Q/dqhcaO248V6BdaAW/i/TrWbc6DsP8A9auqOIRzSwrvscHc6KxHQ1Rn0gr/APqrtrrRyufT6Vn3Gi+aOu3HtXdTxKbvc5pYd2OLudLJavT/ANjixa3+NlqWH/LE9v8AZauTutFw/X9K9E/ZPsvL+MNtJj/lmy/+OmufM60Xg6i/us0wNGSxNP1R9ZTIrjJ27kG4A18t/Eb9uHX/AAj8RNS0qz0ezuobWYKHZv8AZBr6imQkFx2RhivgL4z2kknxC1oqjRTPcBshe2AK+U4ZwdDE1ZwrxuuU+iz7EVqVODpSs7/gd8//AAUR8UL/AMwXT/zqvdf8FHfFUG3Gh6fz7mvGZNMlA+635VBJpLPkuNuOmRX2qyHLV/y5PkZZvjraVD2R/wDgpT4rH/MC0/8AM1DJ/wAFM/FS/wDMD0/8zXiVzZmE/wCr3fQVlzWjFvljZ16ZA4raHD+Wvel+Jy1M6zH7FQ96f/gpr4weVRF4f011wS2Wxj9a4P48ftj6z+0Z4Bl8P6jpFnBmRZMJz05rze7scsjRyfMudyqen1qjLbzQXfmQ4jbGD8ua7MLkeXUaiq06dmttTz8Vm+Y1abpVKl0z6S/ZXt/DF3+yXfWfimE/2PqHiAROrcqjExgZ4x1xXI/th+L/APhU+myeCvDfheLw/ot0Qy6nHwNUQr1yABhd2O9V9F1zTof2JNY0YSbdRk1bz0jD/MSChDDvxirPg7xnpX7RHwGm8J+KdSt7LXvDsDyadeXLgtMvOU55H8Pr0rzHQlDFSxdROdNVWnHzsrTt5bfid3tlPDRwlNqFT2aal3V3ePlff8Nz5wi06NA7bvOgRfmPqa+gvg9bR6//AME7viFpunof7UjvFubqGMfMkOVJP5Bq8DutKmhf7NGBGq5EpT5kOO+a7r4E/HO4+BHihpGt/wC0PDepRCDWLSL5xcLgjnP1NfV5tGdahalrKMozS/mSadj5DK/ZUq79vpGUZQb/AJXJWuePWsyvDB9mYeXCm0uv3h7Gq2paT9qEIEjb5J0At1H7xzuHOK+oPE/7Mfw++MYbxB4N8caN4Z/tBjM2nXpWPySe3U9KPC3w7+Gf7J16PEHiHxBZfELX1TEdrZqrRxnt37Y9KqPElJQ5acZSq2+Hllppte1tPU86pwxVcnzyjGk2/wB5zR79r3132MX/AIKbmLSdQ+G9jJCDqWl6CpvT3UFcKD+INfPPwwikT4teEZGbcs2p27qP7uWFbHxf+Kep/F34g6hrmtXU1w15IfKgYZEEOSViB9BmsfwDjS/ip4cvbmRbexh1KGQtIdqxKGr1sows8LlscNUd5RTb9ZJt/ifPZ7jIYrOHiYK0XJJX00Tilv5JnpX/AAU34/bF1T/r0h/9FrWb/wAE39LvvEP7Xnhu+tnaOHSHlN28P3Fj2H757d+te9/tT/sz+Bf2h/jJdeLv+FuaDpMFzbRqYPkkKFVAPO72rzbxN8f/AAD+yl8OdV8I/Cm1m1fxRrcXk3/iZFHlw9iRyeoLenWvDw2YKvlMMuwtOU6rgoP3WlFtWbu0lpr1PRx2UfVs/q5tjakYUY1HUTUotys7xSUW2ru17ra9zxn9p2fTdX/aX8cTafKJIW1SZht+6GDnOPqa4e2M11qMFlBA1xfXjBY0UcnPAqO6l8+6uJPP86e8cNJM38Tn77Z7knmvoz/gnN8PPDGp/FNvFni7WtI06z0SN4oLW8Zczvjh/m9Cf0r7LFYhZbgHUtzKEVGy15mtFsfn+X4F5zmiowfK6s2220uVSd3vbq9PI6T4v38f7E/7NVn8MdPmS68bfEWIXurSD5ZLGIhcoSO33h1r5b+x/Y02qPLjVdgQ9QRwT+PWvrv4qfsWaD8YfiFqPifVfj5oFxeXkhMWQh+yxkkiNTu6DNeJftGfs66L8B4LK40v4g6d45m1JikqWwUfZcdM4J6/0rw+H8ywMaapublWm25Nxkryt3aS5UvdS7o+g4syXMZzeI9ko0KS5IWnBpR0topN3b1fmzys/csv+v2H/wBGLX1F/wAFYOPjZ4f/AOwFbfzNfMclttuIYt8a/Z7mGRi5xwHUmvoT/gpp450/x38V9BvdHuYL+2j0aCNpIX3KCM9xXqYyjP8AtXCSs7ctXXpqo21PFy2tD+w8dTb1cqNl1due54b4XTf4l0X5EbdfRoWb+HLCvo3/AIKQeMtS8C/tkaTrGj3klhqmm+Hrfy3BKiQZ5Bx6182aMVTXNFm+Zo472N3ydqgbuufavbv+CkXjDS/Hv7SFjeabdW9/Zx6DDE0kLhtrg9OPSs8xpxqZrR543i4VV5XfKaZXiHTyDEckuWXtaNu+0l+Z3HjTRNH/AG+PhdN4h8P2ttpvxQ0i1EN3okeANUXGWkHTJ+8e9V/jlo1x4e/4JY+BLC8t57W8s/ExhmimUrJE6tKCpz2B6V87+AfiTq3wl8V2PiDw/eS2upacVcujY85R1U/UZH419JftjftUaP8AtG/sYeG/scNvZ6xDrkEuoWquPlYq+5+PU8njvXh4jAYjCYzC0KfvYdVIyTesoaNOPnG707bbH0WBzLB47B46vUtDEui4ytpGorxaku0rK0tr77s+Ubn/AI+f+AV9Nf8ABM/4LTeJ/Emt/EJbOO4k8Jq0OmRTSqIDclSMZPTkrXzLeczrt3HzCIwwGQMnrX098bfifpvwK/Zx8M/D3wXrFrNfa8q3mr3mnTbWSTCE5285OD6V7HEnt6lBYHDaTqvlvZ2UVbmvbyaW+t9D53hF0MPiJZlitYUIqaV1eU3bkS+a19NT039m34K/Frwn+0dr3ibxPoekw6F4wEsF+DexyLskbqAG5wM18qftO/CdvgD+0lq3heRp5LND9qtZJh0jYZ+X2yT0rHPxL8URQtt8VeIXZf8AVRyarLtBU9ev6V7d+1B420P9oT9mbwz8QGvbJPGtnt065tmYG4eNS3Pqe3UVw4XC4vLsfTq1nH2dVKm+RNWcUuVu/N0uvmetjsfgs2yitRwynGdGTqL2kouTU21UUWklvZ2vd20PnMyf7LU1jub8KkHSmSff/CvtD86Hw9FqSo4ei0qvuPQVMhj6KNu38aKcdgCpLf8AiqOnwfxVBjHclopOPaig2P0KXS4UP7mPntStZOwHmJt9MV0n9mN7/lS/2cwHev8AHNZPfRpv1v8A8Mf6TSqtvc5j+z1/utS/YR/drpvsBo+wGn/Ya/lFznM/YR/do+wgfw10x05mH/1qQaYwPf8AKl/Yq/lD2hy97YLpyzX38KQl/p1r8d/2lfEL+K/j/wCKr923GS+eMfRSVH8q/YL9pnWU+Gf7O/jLXsgNaaXKUz3YqQB+dfiZeatJ4huZNSkGJL92nb6k5Nf2V9EnhxUnj81cbaRpr7+Z/ofgfjnmN6eFwafVyfolZfqRdaJOB+FFNuv/AGma/tOPY/nY+9/+CIeqNpNj8Qptu5EltGf/AGRh+a+u/wBo/wCFtv8AED4d3l7ZvJa6lGqm2AfAlVTvO78j+lfJv/BD2183wn4+f+7LbD9Hr7K+KF4NE8D6lOxwrIF59+K/yh+kxwtLFeIeOzTCyUKkfZN31UkqULKSutV0d9tLdT+zfCzMVQ4Tw/OrpKfW325HwZ8cvjZcarp8MVjIqw3kX2i4kH3hn+vFeQ/ZRbLDNN++hRvNjz/FI3IY/TmrPxU8OXPw/wDHGqR6XCb611SUzSwSj5YOSflqhpusWuqRNIs3+kIApt342kelf6B+EHDeUZFwthaGURt7SMZyldXqSau5OWievurp7ttD+PuMMZiswzOrXxLcrScUv5bbJrt3ezezudl8P/irN8N/C2qSx3UOpeZII7jRrtf3N0pKncpGMYOD1HSvX/hT8YPGHx58aW+h6fDpmk6fboiXk1uObeDn5c884BFeA6F4GuviZefZba3V4GP76Yf8s6/R79mr9nLwn8JvAGl2+h2P2e5v7VJLq82ANK236f5zX5D4zYzh7h/E4irWpU8XmOIlKdPmSvRTSinNap2+KDlaT2bcYo/ZvC/GZvnMaGGy+rLC4ehT9nU9m2va2bbevwNrSVk9NrMseF/h3p/gbwRDYWcckymRiszH5pCSSSa2JPB/2e0jh8pst8xO+uhisWSRofL2xw4VCRy31qX7C2e9fxDjMtq4uvPE4lqc5tuUtbtvdt3Wr6n9IYZwpUo0qXuxirJLRJLRHMxR7v8AUNMG9zVuxu9U00My3TRq3rzmtn+y/wDeo/svP96s8PllSg70HKD/ALr5fy1KlKLVrL7irD481Kz4+2ZP+7/9arkPxM1y0OT9nI7/AC03+yv96g6Yx9fyr38Pm2e0Fali6q/7eb/O5k6dOW6XyRoWXxiv5VP2i2im2/d2r0q5F8XZj/zD1x34/wDr1hnTT/tflR/Zn+9Xs4bjHiSnaH1mTXml+bRjLC0G7uJ1Mfxb0w4/0O6z0/zzVm2+J2h3gP2iO4g29Mj71cYdL/3qZLpmMda9aj4icQw0bg3/AIF+lmZPL6D7HoCfEDw4MfPL1/umvO/2rfjXbeFvAFxDo8+6bUIyrOB8yZ44pw01s9DXNfFDwrZzaXDdSWaz3Fu+7c46ZIrnz3xDz/E5dWwy5Y80WuaKaaXlq9T3eFcvwcc3w8sQrxUrtem34nztFoV9aaRDqFw0jC7zJ5jcl6rW+pLfkrub5eeVr0vxdqGrQ2UNvpNjp+oEXC+dC2D5Stz60zXPhza6m9xIY5ILoquYYuIx0zX4PiOG6kKcK1GSbaWml13uvPfzP6dwvEkZ1JU6kLJdlpbovktDzBx59ruVfOM5+aVTtKfSvqX9hX4kXWvadqHh++kElvp/lrbFj82DnOTXh2j+C7PUNfvNIktbyOG3QSJdY43NkHt7V337P/w4bwn4nvJrWaeeNcAs9fT8E1M34bzqljVFtSj70eZPmi0+W7V9tHa101qfK8dYzLc0yOum7yja109GmtrrrtufVt5o0MIdt8Z2nGN4rIvdEhZfvJ/30K83OmXiyTcth2z1qre2N5t/4+G6Y61/SOG8WHKV5YbX/F/9qfzDUyzb3uie3fpv0O8u9FiHRk7/AMVZN5o8e/qv51w80d7bH5Z2O73qjPJfZ/1zfnXu0fFBPX6u/wDwL/7U45Zar7nY3mjRleq/99Vl3Gkxqeq/mK5C5tLvGftDD8aoz2l3/wA/B/OvYw/iNfRYd/f/APanHPLUtL/gdTeaTHv/AIc/UV2P7NFosPxUtWBH3G7/AOya8XmtLsn/AI+D7813X7JepRW3xlhe4uEjhhDqS7YH3TXox41WIi6DpW5la/Nt+BnRwNq0ZJ7O59hXUkiRptG7c+0+wrw3xz+xufGfjC61I6k0P2hs7Qfb6V7E/jjSbdiv9paf1zjzlGP1qN/iJpGcf2lp/wD4ELWmFxtXDXdF2bVj2cRh6NdWq6o8Hf8AYLUj/kLyf99f/WqvcfsBrN93V33L0yf/AK1fQj+P9Dx/yEtO/wC/6/41H/wsPQ4+P7Y0yMt0zOpz+tel/rBmH8/4HF/Y+BejivvPm+6/YA1qMn7Nq9tjtvP/ANavM/iT+yd4w8CWUlxcWgvreMEtJbsOB9ODX3NZeLLO7H7m8s7gdikox/OrmQ8G6Xyyv04rqo8VY6m/faa80cdbhvB1NKfuvyZ+U8mq2sV7cW8cm64gOJo2Qq0Z98iqlxqSnoPxr78/aU/Y20H422DXVqkejaxHudbm1RVa5bHCse4r4G8Y+Cte+FfjC40fWrXyZ4/+WDdCvZl+vtXuYPiqvX92mkn2sfIZpktTCay1j3Mm58QBbvbGzBR+7I7FvWs/Ubm1kkwylW3ASEZ3fhirF7aiR2x80cfOB/yxruv2df2edY/aO8WLZ2qzWel2WPtd+q9VJ6D8M16n9tYiEfaTklHf59zwY4X20vZQTctl6djzuwim8SRx2ljY3V1czSbIooRu/En/ABr27wH/AME5fiV4wsGuLu30/RZZADG1zJkkH2XIr7b+Cn7OnhX4E6L9l0XT4WYDMlyYgXc9+cV37XKCz87eqxgZy3AxXz+J42xjlag7Pv1+XY+vwPAuHtfG3fktl6vr+B8RaT/wSf1K807bqviY/asfOtsQsef++c1xXi//AIJG+MtHunuND1ixvE/55yyHcf8Ax2v0Ak8ZaTp8m6bVrKMyfwvMuBj0q9Y67Z65Cfst3BcAd4pA38q4Y8YZxFqTqXXmr/5HdV4IyWouWEOV+TPxu+NH7OnjH4MzbfEGhyQrjO+I7wBnrkVwUky2elsVaVoZ/ldDjIbtiv3C1/QbPxHp32S90+31C3mXa8csYKMPcGvhL9uH/gmh/YMeoeMvAcN1cTSMZbrSMDyIFAzuiHGCMds9a+44d46pV5Khjvdb2kndP17fifm/FXhxXwtOWKwD54rVxlul5d/wPhW900ppvls/2ZFOWLsaqWk8ENjPDbs0MzD5dg/dSfXPNXLxIZILjzpGkkhba1tIMM7ejD/H0qmrfYXkBhj/AH3EgP8Aywfsi/yr9cw8uVfFZb6PS3n3PwPHcr0mtN9en/B8iPT7x9Ni3yvukbIEcajbn15rsPhT8B/GX7QGqG18N6LfatdL96Z8QxoPxwDivp39g7/gmQ3xOht/GHjpLmx09tk1hp5AxcLnO5wfoO3ev0W8M+E9N8EaMllpmn2thbwjCpFEB/Kvz/iTxGw+BqPC4BKc116J+mt/PVH6hwj4R4nNKccZmb9nTeqjZOTXS9/huttHofmz8Pf+CL/xD1Bd2va7o+mqSP3dpK5bH/AlNdde/wDBEOaa1Zl8VXP2iP5kDuvluff5c1+gOo39vpKLLcXC28YGS0kgUVkw/E3w/faj5VvrOmTzLwyrcKWH61+fy8Q+IZrmhP5qN196R+pw8KOFqXu1abk/707v80fmX4v/AOCUPxS8K2txc6YNL1pG/htpMOR77wB2r5x8S6Fq3gnWn0/XNNuNLvIVaFYHB2nb/tdP1r92hJHMnmRuXjfuDlfwrg/jt+zL4V/aF8ISaLrunwyNLGVS7SNfOtie6nHWvYynxSxNGooZpBSjpdrSXrbX9D5zP/BbCVIe0yeo4TWqjJ80dNknpb8T8Uo79oYljbMjyAERAfcqWC3jsX8swyRyL8zuzbuDxj+Ve0ftifsb61+yVrqrN5t94XuGeOx1B1Bkj9nI/wDrdK8XtYhp8TSN++WLmT/bz0/mK/ZcDjqGMoLE4eSlB22331Xl2fofz3mmVYrL8RLDY2LjOLu107prvuSW8a+ZIg/4+IW2kfwtSNbXD3V1DJCPs+zdhW/i7H+dKDnn1pjLK8yrGzLn7xB6CuvXZHEpW1ey/LsSzyfYoYh5oj3N5RHXtmnaeJbCwm8tbdfNbG7JZlFR6he29hEI0uLYzLypZN2aLTU7XUotsMtu0n8ZRguDVJVL3a+f9Mjmp3Sv8tV6LboOiSOzvQrA+UmJNzdSfai4sZlvftEUccszndHLuOxR0Py//Wp8NxuZlYM0icMS+76VL5p/utT97a6t+vcUpbX3Vvv7+foHk+7U1l2t+FO8z/ZamsdzfhTI0JIei0I3NEPRaEHNTINCVuAtJ1pW5C0lOOwaBUlv/FUdSW/8VQZx3JM0UUUGmh+oef8AOKTr/wDqpcf5zRj/ADmv821w7BbI/wBEPbsTAowKXH+c0Y/zmq/1fj2D27Dp/wDqo6//AKqMf5zRj/Oan/V2D3QfWGfO3/BU7x5F4Q/Y81y0JaSbUniijCn748xdw/I1+R7yrFbRxmNoduSA3v2r9kP23/2RYf2nfh/YQza1fabHpPm3ckQK/NkAjsf7tfDbfsDaFcSObrWNSmVGKo2VGcHB7V+9cB+KnCPAWRRwmd1nTq1pynaMJSva0Vrpskun4n5lxJ4VcU8a5pKvktKMqdJKF5TjG2nM9Lvdt9T5RCs4+XBqSW1yF3yRLujP8VfWtr+wx4RtB82par6dV5/Srel/sIeAbrUbNLltQYNKEP7yvoJfS58PVLlp1Ksnolak920tbtHFT+ijx41zVI0opJt/vE9k30TPSP8AghlD5fgn4iKSpYzWvIPtJX1R+03dLbfDJ7dT891Msec/dHXP6VX/AGZv2XfCn7MnhyRPC63K/wBvGF7rzW3cqDjH5msT9qnVmWfTbMH5XPmY/wC+hX88eM2MwmZ4zHZ5hU+Soo8vNHllZQitVr2+4+oyXL62T8PRy3EtOcOZS5Xdayb0fzPnrx18O9P8baWYpY1hulGEuFHzL9fWvN5P2Rrdtas7xdQaR7eUPIBDtEqjqpwe/rXtkkdQH9233ivNfl3Dni1xVkeWvKcBiWsO7pRajJRT3UXKLcVq7KLSV9D4mtw/gK2MWOqU/wB4ra3etndXSdnt1TMXRfAlv4a1C6k0vT47G3ulAMSuTtPHOfwr6u/Zv8UzeIvh7BHLgTWTfZ0frgKBzj3r5wWQlf8AWH8q9l/ZJ1ItHq9ru/1JR1B75zn+VeRw7ja2PzdPFzdSU1y3bcn5Xbbbt5s+2yfGf7b7RJR5r6RSivPRJL8D2F2ddRkZvm3gbj0xj2qVpoVb72aWYYt5j/exWX408Y6f4C8NfaJ1ZpPQDJP4V+oYrKaGHpOviHywjo32tofdYX2uJqrD4aPNN7Lua00qQj7yN/u80kVwswbH8PrXiVt+2Iv2xY10ry7Xdhm25I/WvSPB3xT0X4jWxbSfN8+3x9pVlK4J6Y/WvnMpzDIsxqexw1ZSn0Wzfyd2fRZpwjneXw9riqLUerWsV6y6HRPdFWxsFKJPan20HnLTiuDzmvpJZDT5/Zpe/wBvLufLrESavsR+eqdc7mOBxxUvlNEH81VHl8/J8xqtfajDpsRklb5Y1M2Mfe21594p/aOtYZkWJfsv247VLL1I/wD1V+R8f4zMI1YZRw8uao9Zy091dldPW15P+6j6nIcoqYunKvNe5HrL3V8n1O81LW49KihaZVTzmChCfnH1FWPMDyN+7bYACrFfv5FeM3Gt3Gu3T+Zdt50z5Zm/h+lP8BfHnUH8Yapoc2m3FvDpQRIrqbBW7yOSMHt+FfneFynibCU/reXYiVWVP3qinK8ZJ6JK+m7XZ9tT6/G8M01GFJNc021a3ZX3Xp1t+h7E88cbjg46k46VT1bQ31rTLhZvJeG6O1MN0x3qPwjq8viDQppzGvytjJ4p3ivxDdeFfCGpXrND5NlbvNGMZxgE1+08L5thM6qzwEqcoVowjJxmklKMnbmptN8yvfXTb1PgMdg8Tl9a3Mrp6eq1R836hu8PfFnWJ/D99DqTwgRX2mtNghgMKVPJzweMDrV7SPita3MjRXWma7A6EmQyw7Fz6Bs818sfGnxLq3hT456tqml30lrqE6xXbmMDpKocZBqO2/aq+IFuuIdaNwX+/wCfCnH5Cv3PE/RbzXF4ajjMoxNOUakYy99yhKHMk7e7GSlvpfl077nxlH6UmWYPFV8Fm2HqxnCco3goyUrSa0vKL+6+p9b+DfFN9451byLPT9QtbdWBmaeLa7K3AGPQete4+FPCx8LaU0ZdRPN8z7TkADpzXyJ+xL488ReK9M8V+Nbu/m1C48KiN5YCigSW7EiQhQOSFyRX2J4W1uz8S+ENP1CxlaW3v4vtCFhhlD8gH3GcYr4vMvCqpw7j54PFSjKpFK/LdpOS5vtJPbTbyPqqfiWuKMqp4nCxlCjJtq9uZ8rt7yTa32s2TSSScfP2596zr2Pjr+FaUvB7/X0rPveY/wAK6KPD6SSseZLEO1jKlwG5G7NUbgqCfl/WrtweRVC4+8etexQyM5JV9TNuocD7xrPuotv8RrUufl/Gs69/xr3KOUJdDhqYjS5mTrz1/Wqdsn9mzTTRvIsshY7lYqVzVyf+Gqtz0NepRylX2OOrW0Kc91cBi32q73Eckysc1Ul1O6U/8fVx/wB/DVmfhvwrPnOK9ajlb2PPqVupXm1W8H/L9df9/DVO51K6n+9eXWV6HzTxU1x0P0qlIM17NPArc451mna7+8s6f461nRT+41bUE29MXDCvXfgX+3RrXhC7W18UyDVtLuHANw7BWtx9Mc/nXhs3U9aoX8EUti3lr5kEv31Pau+GWU5r3znjmNWjPmpvU/Ubwh4t0/xr4dtdSsZ457O4TzI3BBwK8h/bS/Zqt/i74Fu9SsI418T2Ch7a5C/MEH3hgdeM143/AME8vitdaJ40vPDN1L5mmX0Ae3Vj/qipAwPrmvtS5iS5RoWyqyIVJ9j2r53E0auBxGh9jh69LMsLaot90fk14M8HXXjzxzaaPY7vtGp3SQuu3OULYZj9Bk1+mvwQ+D+n/BrwVaaXp8MKusQFxIE2tMR3P614n+zT+zjb+EP2mPF2qSQlY9PcNYA/dVWLivpe/wBUj0/TprmU7Vt42dz6Ada7M5x3tZRpUtrLTzZ5nDuWrDwnWqfFd2fktH+JxXx2/aE0H9nfwPLq2sTRhd22KBWAeQnpxX5+fHX9uP4gfFrUdtjrEnh/RyCDZW4BLLn+/gGsz9rH4zXHxy+Lt9rLMbjRbNgtlangYHykkf72a8znOV9OK+0yHh2nRgqldKU3rr0Pi+IuJa+IqSoUG4wXbr89yxe+Otc1Hi41zVpVXoDdPx685qzoHx48ceB2X+w/FGqWOGBIaYyg/wDfRrBbkH2qlcdK+2hgaVRWnCP/AICv8j8/q4qvTlzQqSX/AG8/8z7+/Y9/4KQ2vxG1uy8I+MAtr4gusR290JR5d3gdSONpOOgz1r6yljSeFo/vQyfKdx3B81+IKNNYX1nf6bnzrR/PVycNFIOQB7dK/Uz/AIJ9ftDyfHX4JWaamw/tzR1EV4oH3eSEP4gV+dcYcLU8GljsJ8D0aXRn6hwPxdPGS/s/Gv30uZN9UfIP/BUj9lCx+DvjePxtpdklto+sMsN5DEhVRLg4Oeg6Cua/4Jp/sn2/7Q/xRuPEGuWu7w34ckWRreQErdz8nJPsQpr9A/2xfhHb/HD4D6xodwvmSNF5sHqsinINZP7CnwfT4S/s7+HdPaPy7m+tlur8dzIygH+VddHjSpDhx4a/72/Kn1s/8kn954lbw8pT4rWJaX1dp1Gnquf+X0u00eu2Gnx6PbQx2qRx28MQSKMcKijoPwr5g/bW/wCCkumfAG9k8N+G44tU8STKMyCYGO2JBPJ55HpXo37dX7Qsf7NnwB1DVIZBDqV4rWVgSN2JWU7Tj8K/Hm+1PUdTubm9v18++mfzLpmOWZj6fhis+AeEaOZ82MxetNOyWusn1bWvKtjTxM4/q5Ny5dl+lZq7aS92K2tdatvRLsj0Dx5+1X8R/iczf214u1SZCT8kEpgUA9sLiuT0vxtrGmX4nGsaxkHPy3sisfqQayx0or95o4WhSh7OlCMY9kkl9yR/NVbHYqtN1a1WUpPq5Sb+Tbdvke0/BT9v74mfBvxCsjeILrWNDUYOnXTb/qfMbJr9Lf2VP2ttB/ak8HjUNHVbe4tQq3ltLIPMiJH5kdfyr8aeprvv2U/jdrX7Pvxv0rW4Zd8P2tYr2BfuS25OGb6gEmviOLeCsJj8PKthoqFZXaaVubydu5+hcD+ImNyrFQw+LnKpQk0mm78q7q+um712TP2C+OPwd0n47+Bb3Q9Xtbe6guImERdd3kuQQGHuM1+M/wAavhHqXwJ+KuqeC75mmuLJ/ME5Xb5sZ5HHoM9fav2w8K+K7Pxl4Us9U087ob2FbmEnuGGRn86+Ff8AgsP8E411PQfiBa8Tnbpt0R0KfO2fzwK+B8N82q4bMv7OqbVPdt2kfqHi7w7RxuVrOMMrzprf+aD1f3bpnwyyOg+7UeWIk6xs0ZUEdvekfV2YHbHK6+qoWH50xbyS6J/czDCnrGRmv3zktufy7KcUrpn6Qf8ABOD9mH4f/Fr9mLQ9c1rwvp17qDySK8kqBi+GIrV/bj/ZN+Hfwz/Zh8S6xofhXS9PvrULIkkUIVgSw71p/wDBHLxhpXij9je1h03VNP1CbRdRuNP1BLa4SZrG5UhmglCkmOQK6Eo2GAdTjBFdh/wUgyf2NvGCqCzeWuABkn5hX8518zxS4ldCNWXJ7W1uZ2tzWtv2P60p5TgXwhHEToR9p7Dmb5Vfm5L327n5JWEayk3ShV+0IpKf3cCrOD7fnWfp17Haabbi4juclBjETf4VN/a9j/duV7ZaMgV/Rml7I/kf2kWk5blqmSff/Cl8n3amsu1vwoHqSQ9FpE6/hSw9FoRuamQ9SVv4fpSUrcBaTrTjsAU+D+KmVJb/AMVQYx3H8e1FLmig21P1M+ytR9latT+zj7/lR/Zx9/yr+Lv7Pif6A8y7mX9laj7K1an9nH3/ACo/s4+/5Uf2fEOZdzL+ytSi1bP41p/YMOoJAB9etH2DE2GZY0/vPxT/ALNW4cy7nL+LYv8AimtY/wCuEv8A6Ca+Mr21aSO42+Yf3xX5fc19w+L9HVfDGrMlxFIrW0rFh91flPBPr7V8RXaSC9LZCw/afl2thm+b+Idvav5r8fsP7KthLdVP80j9/wDBGpy0cTbo4/k/80fQPhj9lnQtc8HQXd5dahHcNBvCgdxz6V4Ktt9g8UTIf+Xe/H/oVfbvhHTZLTSLDbIWjNoRtI/2Sa+KPEr+X4r1GTbjdftx6bWzXD4ucM4LKMNl1TD01CUuZSa3doxav82/vO7wvzzGZniMfTxNRyjGzSeyTctvXQ+xtHt/t3h6xdf+Wlqh4Hoor57/AGrrr/i5FpBn/jztQh+pJP8AWvo7wIwPgnR5GSRg9nH90ZxlRXy/+1Bfx3nxn1UnzI1jCKuR/siv0rxJkqPD1GUnb2koPX0u/wAz+YeJanJKpH+9JficNj6flRj6flSSMoX5WjZuMjNJI6qw25fPdRnFfz8fHjscdvyrrfgl4yt/BvxHtbjUrpbW1ZCk07HA5BFckAhX74X60ktta+IbaCO42vbrKiusZLOy5GTXbleMlhcbSrR3Uk16nRhaip1YzfRr/J/gz7O0vUtO8X2b32lahHqFou3ayHIBAxXkvjfXZtd8Q3pmXmIBQPXpW58C/BUPwBhexvNSRvD/AIkVLmwvJTtW2bqYW9M7vX+Gqvxlg0nw9qDasupWIsZsIAZArSP6AdD61+/eI2UYzE5TRq0YuWqlOK1bv2S39Fdn7twNmGCwuPq+1kleNoyeiVrbt7fM8/gsrfSvFjWceimGOS3Fw85GVLc+3tV7wlrOqaD4l1S8/wBDt7KG18yPZgM5AHXmqus38tj4isdQtdSs5LGE7pbWScFZk/ulu1czrXxEsfGHxGntdOVbhtUKwfY7KXzEsxwCSR1PtivxPBUcXS58Rl+FkvZRScuV+6rp8/N8KvLS17u+x+u4qWFq8lLGYlSVR3ScleT25Et3Za3Ssrbn0R8LdZv7j4PW95qJmGpXAkkRVBOOTj+VV/2eviNdfE/R7r7d9nk1KyujbMSf3gUdzF95e/WvRLDTIbLQbSC3WO3+zxgBJBgrxXNeIPgzY6+/2+xkk0HXYgWguLRPJ3P/AHpApHmf8CzX79w/kMpYrEN1XLlhCi2rNc0Y80n3UlKfye+x/P2YZhTqydSNOyqTc15Jt6fdY0r/AEI6lYXVmzRhLhXhDBfl9Oa8msvhU19cRWGorpUN1YkyQtdRgKeSBgk+9ej6fo3j3Q9HWG+/svVJuR9qZvIMh/vbFXAI/WvOP2jPCniSw8GzeINU8Q2sa2zoI7KGBQZDkDG/g+9eTnXhxluXZTGrgl7NYeEm7PWSsnL3t3Nu7u9G3b4T0sn4uqYFz+s+9TlvbVxf83K/df5nU6d+znrt0QzSabaW/wDFIzKdo/OofEfwm8O+D7No5ta/trU7o4S2s/4CPXGfavEo/jdrCWvli6vORjBuWI/Ks7w78T9Q0z4laFqFxvuY3u1tpArbfLRyMucfexjvX5fltbKsViaWDo0XGVRqPPKXM4362SSf3M9bEeJWEcYuFaU5dFGChr05m3+R9U+BfCDeFtEjtXVZkm+bE3WP2rN+MFyY/h+1nHb7jqN/b2PT+FpVU/zrS+OHj6D4NeC5deks5L6Tauy0MhXfu4Bz1rjdM+I158R/C3h7UL3SZNJE2sRReTKTzh0KuMjnJPH0r+jsPlGEw8o4SnCKlTi1F2d0tE7PbVnxdapWqzli6uvNJ3fm+lt/VnwP+2jYrpX7UXia0jXatmsFv9dsYH9K8xr079tmc/8ADW3jdJJNzJdDJYY7V5mqq3/LRa/tzh+nyZXhor/n3D/0lH8EcRy5s2xT/wCnk/8A0pn11/wSc1IWXiDxhaqn2qSWC3eOPr3fd+lfSHhKC58A/ETUtHvpfJ0nxA/2zSS3AikB/eoPqzfpXyj/AMEpdVGn/GXWdPWTyri/sw0cvUqVVycDvX2h8Y/B0vifwTBfQs327wxIL6IgfNMF5aP2DHkntiv5z8Sctaz+tJr4lF/LlX+R/UPhPXjU4ZpQj9mU18+Zv9Uak4a9sZV8tlWFvmjx/rD61n3trhPwresNdtdZ8KWepWircfbMSiSM5XGNpU/Qg1TvLPctfD0cCr6H6FLa5zdxbE5rMvLYhq6WeyJ9fwFZd3Z/NXqU8DqcspO+hz95FlelZd1Dit+9teMf0rMuLEt39a9Gjg9DklLQw7iL5h/hUdt4fuNW1iOOwtZLqeYFgsUBycc1eurfD/8A1q7L4BXX9l/HDRP3zG3dXDDOACykCu2WHdOm5pbGCSnNQfU891P4UeLG3Sr4d1fdI4z+6bp+Vc/q2n3XhmFrS+tWtbm3XaySwncMnP8AWv0aWPZORub6Zr43/a08PyWXxzvGmZ/JvkV4wfujAx1/Cscrxf1qr7NxsXmeW/V6XtE7njc8WVqnLHxWpeRbc1RkHP3a+qo4Oy0PnKklczZ4cNWfcRcY/pWtcLzVF4mkWZiNsUX8WeW+ld0aKVjz6rJPhxq8ugfFPwzNCDvbUYlwPTdX6kQSb1jJ/ijBPtX5vfs7+BZfGfxk8O+XH5kcNwtw4xnaFYdfSv0gaNo2z/Cqhfxr4/iy3tqcetj7DhFWpVJPa49dNjQ5xyepxXD/ALTuot4d+AHiy5hXMkemzEY9dprW8OfEi38ReKNU0mEqbjS9vmYbP3iR/SovjNoLeMvhbr+lr8zXljLGoxnJKmvm8OuWvDn7r80fSYu88PNQ7M/I+4tA9oy/xTryPTnNVLiLA/CtS4026sNfktbiFo5oVaNo242gMefr7VRuR8pr+goU07NH881NLpmaybAaqTdT9avzJkn6VTnjxXdRVmeLjE2tDNvDti/Cvrj/AII4axJH8RvFmm8+VeWiSsfQrwP518j3JCxLvO1pcrGBzkj19K+1v+CO/wAOby0uPFPiKePy7W4RLe1faf3vJDYPsRXk8YSjHJqyl1St/wCBI9DgeMpcQYeUejfy91n3bKnmR+WVX5uKfpemrpltsXH5VT1nVU0LTp7y4ZY4beMyMxPQAZqv4L8bw+OPCum6va7WtdRt1uFIbOFPSv595Xy8/TRfM/pbnipcnX/g/wDBPhP/AILj6w1y/gHSfuw3ZuJz9UKgfzr4KeVpYUY/e37T7cV+h/8AwW28AXWr+B/B/ia1QyLo921vIoXhVk53E9gNtfnmJluUZ4V+WaTau7jDY/l71/SXh7UjPI6cYPVNp+vM3+R/IPirRqQ4mryns+VpeSjFafPpuFA+8v1ooH3l+tfbH56TLyrflVe4mNtp8kf8PlsM/QVYQZVqbNbtqtr9jjib7RcAQQkD/WO3AA9z0FJ6a9P+GImnL3VvqfsH/wAE/dYk1n9kTwTcSJ8/2URc+inANcN/wV4iVf2LtabGPJuoSvH+2K9W/Y58FzeA/wBm3whplwrRzW+nQs8bLtKMVBII9a8c/wCCwXiGOz/ZUk03ckk2p3kaRjdySDu6fhX815TJVeKYSp7OtdenMz+wc8jKhwXUhW3VBJ+vJb8zlP8Agkb8PPDPjb9nTVH1LRdM1J11dxvmtQTjanrX1Tc/APwRPLFGfCmhsoyR/oqDb9OK/Oj9i/8A4KHaJ+yT8Nbrw/f6Hf6nJdXbXfm256ZAG3H4V7Faf8FtdBm85h4K1ZfLXMZdgN3+FezxFwzndfM61XDwlySlpqtfxPl+DeNeF8NkmGoYutD2kYpNOOzV+qR9gfDn4LeEfg9a6taeEfCvh7wtDruoSavqY0mwis/7QvZAqyXU3lqPMmcIgaRsswRQScCtzWvDll4l057PULW3vbNlwySqGVvqDXn/AOyz+0TB+038IbPxbFpraX9rZ0MDybtu0kdfwrS+P/xsh+Afwj1bxZNaSX8OmqGMCHBfJx1r8/ngsRDF/VGn7Tm5bXW97b+p+tRzLBVMD9ci06LjzX6ctr3a32J4/gR4Ltz8vhXQzsBC/wCjJ/hXzf8A8FVPh94b8Dfso6heaXouk6TeG7iHmxWo3HJHpXMQf8FstCAWR/B+rMkgBIQj5Pp615j+2N/wUc0v9q74R3HhXTPDOpWHnypL9ouFB27TnpX33DvDOdUM0oVsRCXJGSbd07JPXZ6n5PxdxpwvXyXE0MLWh7SUJKKUbatabx0+Z8rLKdo+VulIx3N+FSAYFMk+/wDhX78fy8Ph6LQg5oh6LSJ1/CpkMmbkLSUrfw/Skpx2AKkt/wCKo6fB/FU2ZjHclopOPaikbH7A/wBnp6UDTUJ6frV3zB/k1W1TTW1q2NvHJNDN1WSE/vE9/pX8c/XqJ/fhH/Zqg/do/s1fT9a4T4h/GL/hnzQpdc8bX1vH4YtRt/tZG6N2Vhyck8V8ZfET/gvFJ4d1SZvDHgqG9tbVXkWS9uPnuSM425A64/WuevnGFou1TQ9HB5VicVrSjpex9v8AxN+Lfh74NWX2rVdRto5tpZLUEPLJj/ZHI/HFfP3if/goDq0tw15penW8Gn52q06ZJ/DOa/OL9i3x74w/aX/av+JXxT8Vfakt9WB+zQySmSKFSf8AVpnpswB+FfQieBIdI8Xah4jXWdT1KN7Jgun7yI8jngfhXwmbcUYqpV5cO+WK+f8Akfc5ZwvhqUL4hc0n8rfme+/Er/goLeeHfhteO/hUanZxwu+qNbsu6MY5cDdn1OMdq8b8D/EDSfixoVp4i0a6+0WepSB1UjbJDg4Ksp5GOn4V4j+xL8fbr47ap421PUfBN14Xl0+9+yOL7Li7QEhflIHv+dejfCX4DWnw18deINdsb+aaHxRcJObMrtjsWUnIRewJOa/JPFjnxeEjUx8/3tJpR035kr6q689z9H8OadLDVp08HH93UV277W0tZ2ep+pfgzTFm8Pafx/y6/wDstfAXjUeV4w1pf+eV/NgenNfoP4QuPN8J2K/9Oq/yr8+vifF5PjrxT/2E5/513+PmIjPAZfNd5fjFf5Hk+C8eXMMfT8kvuk1+p91fB+wiuvhT4faRWYSWCMSp9FFcz43/AGQ/CfxB8UTX1410sk7DOHx0FdB+z+63XwQ8NbjjbaKP0Fdd9niz973r9twtPL8yynDwx1NTjyRdnqk3FH4lneHj9frwmr2nP/0pnzf4k/ZF8L+FviPoGnG41LbrEkyfeXsox2966CL9g7wy7un2y+Xy3PDOPm57cV0/xrj/AOK+8AXn8MOoSKT/AL+1a9JuI9moXEn7kLGSfnHPHpXF/qjw11wkDx/qOH/lPGz+xH4DtLGcyrezSrEzL+87gHFXvgr8HfDekeCNLkfTYJtSuLYGSQ5Izij9tT43eJ/2b/gxN4k8F+DZvHWos4gNrHncEb7xHB6V5n+yj+1Dq3jf9n5tUj8D6lpJh1AwX66pdiFtPk+XIDOozycbRXr4Ph3KcLCOKw2FpqLdk+XW/a17/ciqeHw6qOgo+8ld9ku93ofRB8MWt5DDp91a2727xsgXGevp6V+fP/BTHxpY6H44tfhb4Z09rfS7V1vNRXcx/wBJIOP3hPA2lTjOK+k/jT+1p4n8GRWsVj4Vt7yK/dYYZnnEEnIwXVG5bB9OtfJfxp+D3iyDw3datchtW1bXr5Ek0m5u1je6TIO9Sx+UADHPpVU/E7LuHc1w9On7KpiJytCE6ipqMmlaUpNcsVHqpSX4HXjeAcXxHllShKU6OHdnKpGLk5JP4KcG1KTfWUU4x6njmn/BXxb4zg/4R20uPt19dHbFbxSsPL/3n6frX1l/wT5/ZNtfhz4zGma3dpceIbeMTPDayFvs5BBw7HgnkdCaoeIPGTeCrE+H7LRbPwrNNEDKbdwJpuP7wr3H/gnP4T23mvaxcPnMaojOdzsTnOT+FfjdHx04r49xseH8e6dPC1JXqRpRUZSjB86vNOWjlGKum35n3OB8COG+D8JLiTL/AGkatNWpudTmd5+45W2XuyeiXzPeh4ZjCtd+WWUNsO9qsLafaE+ZxKPXoRVi0G7y0b7qsT/Opvs0P96v27L/AKng6Sw1CKjGPZW16vzb3bet7ts+HlLmSbSX9L+vmZp021Xc8u99vQE8CvnP9ubxbH5lhoELxxqrC8dSDnGCK+ltSu7bRbGa6uJFjtbaNpZZScBABXwf8XfHK/Ejx/qWpbmmCnakgbrGOn61+d+K3EEKOU/UaT9+tJLdaR63XmeNm2IUaPsluzmgafZRwPq1k15brcWMc6vMCSGTn7y4xyPeoRMtsNsjsWPT5qEVlnUtcBI25JY9BX820q86VSNSl8UWmrNdHfufOR92Sl2a6H3FD8FdP1fULO71a6vtdvYbdTGb9lCxR4yAoTAOM98mub/ah+IcPwu0PwvLNp3nzw3UctqUA8uCGN1Llueu3p71qfslfEmP4n/CKGWWaG41DTZTbFM/NgdD+Rru/FngHR/Hmn/2XrWnw3ts7hkQqGxg5/pX9lYbOqeY5ZHFYSSTqQVno2ntr6Pppc++wVak5wlV1je9j8Wv22/j9peqftX+LbrTVa7srqSOdJGXB3MuWB+hOK8zT43wAf8AHmw/D/69dj/wU28Naf8AD/8Abe8babaWsdnZ2ptxDGFxjdGDxXZfsi/sM6L8ef2OvHfjzWLnVo9S0e6MdssPQgKnt7mv7CwObUcBkWExWNl8UYJvzajb8/wP5JzLhv8AtDP8XhsJHXnqO3pJv9S//wAE4fjlFH+2H4Ot13LHqMz28ny9QykD+dfqn8cfjB4V+C9vatrlxNbx6pI9pCETdvbpg+3vX4kfsaeMIvAn7Uvw/wBQuGEdjY6lHHcSN027gDmvu79rr9uHTfix8U00+ztdPWz00TwWwlQt9sXIBZenTH61+E+P+eU8oxFGv9ucNNL3Sert5K5/Rn0aODa+e4evh6dNunTm5S95RteKUUm9LuVnY+j/ANjn4hWviH4aXOg/Z2t7rR55DAgG5ZY2bdknkZ+bpXqN3pmV+72/Kvzp+Av7Xmr/AAaku49Aa1msbiUtdK2SsLnAPfsMV9Zfsd63rHxJ8MeIvEl9rV9dWVxdGK2DOSuBzgZ+tfjnCfHVPHwhRqq9X7Tta353tv8AM/cONPDXE5NGrjZzSo3XJpK7u7WenutbtPornqFzpo/u1mXmnKD0rZuYJLQiNt7KFBDMeuRWVeH5v0r9HpZhSb0PyW6ev5O6+TRz99ZcdKzJ7Jea37w/J+FZV2c/lXfRxlPc45K6sYd1Y5fp7VT0fUZPC/ia3uF+9azq4PspzWpd8ms+/s0ub4K33V716dPF05K1tDnl7rTR9keDvEMfivwzZ6gjLuuIg3XoTXD/ALR/wWj+JvhnzYlX+1LMb1fOPlGeK8x+AHx3tfB/iCbS9QVVs5iqpKx4Qjj+tfS0N6moKkkW14ZBlZAcg18rUjLC4j2lJn0WHqQxVHlmfnlf6f5LMrBlYHGGG3+dZlxZeWem3PrX3V8T/wBn/Q/ijpsqXtrHZ3IXCXcagOvvmvCfEP7Deu6dK39m6n/aUI/1RnA4H519jgeIcNNe++V+Z8rjMkxNN3guZeR8+zWwB6Hrms+/s5NXuVt4AxupCFtI1GdxPrX0Lof7DfinXZNurXUNjH6xAZ/nXsvwb/ZL8O/CqNbiL/iaaipDCeZQWBrqrcRYShHmi+Z9LHHR4fxVeVpx5V1uc3+xV+zk/wALdGOu6uo/tbVIlBQHIiH07dq9q8U65D4Z0O61K4kVbe2UyNk+grQlYQW26RViRUy57KBXxn+29+1BD4s83wfodxGthGVae5RjyRyRXxuHpV82x1313fY+sr1sNlWDt+Hcx/2W/wBo4D9pK+vbiRvsviy7KDI6DLbfpya+3Loq0irCFZskMSeNp61+UcjNa6nbyWcn2eaDE0Ug4yRz/Svub9jH9qay+LXhcaJqVxDba1paJEd7/NcdsjPXt+dfRcVZO0licNH3UknY+e4XzpO+FxEvebbV+p4Z/wAFDv2cLrwj4jvPG2lxN/Y10Ua6CDcyyfdwABnHSvlyWPKZ5/Kv2Ou9OS9RraaCO4tXUh1kXcDXy98cf+CaeheO/ELaxoeqT6BcRgt9lCA2rEnPQY/nXdw/xjThTjh8ff3dFLfTs/Tv1OHiTg2pUqPE4FK73j/kfA0kXXiqdxHg19HeJf8Agm38TF1Wb7HHZXsLN+7kjKxqR643V0Xw9/4JReINat/M8Ta0umNnmOKIPkfUNX2cuKMrprmdZW8tT4KXCma1ZckaL+eh8t/CP4Oan8Z/ibY+HdFUyLeTYmkP3Yu7c/Sv1p/Z4+FGn/A/4WaX4csfu2UR3MerSZy5z/vE1yn7G3wht/h38IrNrjwLJ4D1q8muY7qxuLy2vLiMRzyRRS+dblkYTRokygHcqyhWCuGUd98TPiHpHwn8H3Osa1eQ2dnZxM2+ZtvmMBnaPUnFfm/E3ElTN6kMNQT9mnourb62/Q/SeE+E6WS0p4rFNOo1rLZRS8/LvoeG/wDBT747zfB79nCaK1ZU1rX5hZQL1wDlifyBrn/+CT37RsPxX+CUnh64kJvvCpS0cEYzHjC49eQa+HP2vf2lLn9pn4gT69cXEkWnxMIrOwJO2IDjfg+vPbvXOfs5/tAal+zX8XbHxBbsyW9vMPtNtGxCXsZ4IbH8QBJ5r7zD8Bv/AFf+rtfv2+Zev8vk+/Y/LMV4lKHFEcwUv9liuRrvF7yS9bNeSZ+xvxq+FGl/Gv4Zav4b1OPdbajbvACDgoxBAI96/G79pL9n/Vv2f/iXdeH9fVoFCBrR0yV8rPB3dM54r9jvgh8ZNF+OHgOz1zR7qG4iuoVlliV9z27Hkq3cY5H4VD8Z/gF4Z+PfhqXTPEOnW91byD5ZiimRD2wSK+H4V4qrZFiJ4fFJ+zbtKPVPv8vxP0LjbgnD8S4SGKwkkqsVeEt009d196fQ/EUcL7etAYFhyOvrX3F8Uv8AgixqWhRPceDPFH2qPk/Y7633lvQBtwFeX6Z/wSj+Kmp6k9vJYafYpuxJJ5scgceoUNxiv2vC8aZJXp+0WIivJ3T/ACP57xHh7xFRqOnLCSb6ONmvvTsj5yDbELHge9fTn/BN/wDY3vvj78QbDxhrKsvhPwzeJNCjZRri4X5gMY5VSFPvmvcfgZ/wRz8P+F2juvGGu3GtS53G1WIRxKcjHXOa+zfDnhy18NaTDZ2NrDY2tqAkMEChVwBgdK+E4t8RaEqMsHlV3KV05WsrdUvXufpPAvhPio4mGPzqKjGDTULpttbNtNrTsX4UjtoGWP5doPHpmvy9/wCCsPx6Xxv8eoPDdhKzad4bhXz1xx9oIJ6/7rCvrz9vL9s/T/2cfA11Z2TQ3fiXUo3gt7dJPnhYr9846YyK/KC+1XUNd124uryRtQmvmMkkxO7zX9M+w/lXH4Y8P1HWlmdZe7Fe75vq/lsdvjJxZCOG/sTDvWWtRrZR6L1as7EVmqp/FboCemGJqwIFIkKiYfIclSMGowKEj8yRg0mxfLPy/wB6v26n7tkm9118z+c3zST5m3o9L/8ADn6qf8EnyB+x3ov/AF2l64/vGug/4KIsG/Y68XDnGxfu/wC8K+If2b/+Cl2p/s0/B2y8M2vhmHUPsrsdxYgnJJq18Zv+CqOsfHr4Sa14bufB1rp66gNm4XAzjPXpX4jW4NzWfEDx0Yfu/a8179L3uf0dh/ELIocNRy2VX96qPJZpvXk5eh8v2CeVBHnzOVGC5GB9MVNcQxTj94rS+mxitQWhYQKrKq7R90OGxUpNft0ZTu22fzdGVrW09Lpfd0JvK92prLtb8Kd5n+y1NY7m/CgjQkh6LQjc0Q9FoQc1Mg0JW4C0nWlbkLSU47BoFSW/8VR1Jb/xU3sZx3JM0UUVmaaH69f2yn91fzp8Ovi2DMjLE7DYGz0Brif7ef8AvCsjxZ4yuNMiQRRwzNIrFg+flUdSMV/nTiuIKGDoyxWKlywjq3a9l6I/0BwdOpia8aFFXlJ2R4z/AMFnmktv2F7pI02q2oxJKM7oiuc7iOma/KaVYvsMcojWRoB+7DnLLxxx3r9a/iF4p0b4/fDrV9A1QQal4dvIwZISrq8UisOQfbFfL/xZ/Yb+GPwevPCt9qXjzWNN0XX43y6iOZl2gHB2ocdR1r5/LeKMHnkXiMJJvl0lo1Z9tfKx+m5fTqZNSWEzFOMm201G99r37Hz/APs8fFmP4UKbGS1kh0nUTk7EA8t2OXY/Ukn2r64+Gt38P/FVjGupa9PHxlVsgsmR1+Y7hiotF/4JJeBvEtha61Y+ONen03UofMspZtgEobnpsyPxrmdK/wCCW3g7TvBmvajL4w1yK+0aXm0t7hMyJkZOCM4wTXoRpxcudq/dBLibLbcsZyT9F+TufQfwi8OeAbpb5vA/hC81Kac5udZvk2WcbryHAyyt68+1eU6tNMvjHUI5PLln+0MJXRBHGPm6qBxivavg98efhZ8Pf2Vb6+8M6oD4N8M2oTVXWGUyJJtxkAjJ6V8lQftbeCfiJ8RrW20G41K8XxBfJbWUzW7BXWQ9enGOOTXx3iFwzn2c4KlPK8POrCldzdODcVZPV63fzPa8P+LcqwWOrxzStGi5JKHtJcspXd7e9t8kfp98Ptfin8OaftKtI0Ij2k8Yx1r4b+M6+X8RPFEcW2RTfzPnPOSelfWHg2SXQvDmn28xVZreLZkGvi79qX4zeG/hN8U9ag1zUfsskv8ApZYQuy4Zj3x7VzeIWU5nnmAw1DLsNUrVIPWEYty+GzbjFNqxw+GnEOBy3NsXUxuIp0oSWjlJKL9/S0pNJ6H2T8JviR/wj3wf8L28drJcTSWm4qDjCrgGtPSfj7Fra2f2e3h8y83BY2mw6bc5yPwryH4H+ItL+NvwU8P3Gh6lHq1vawuWQ5QbnOVB6HnBqp4V+HGh+F3h3wXUmqTCSS4tPMPkQqNx+U5zngd+9fN8QcQcb5diKWBwFOcYwhBW9kpXkoK6bbWnMne/LZ6XOWGD4dxbxOLxFZN89R3T0s5y5XdO21vXvqez/E/VW8Q6N4Yv4bdlS31O2Zjn7uZUzXoV9rq3GpyeQomaN2ZlI+UrnnJ9q+MtP/bWtfE8Gh6Fpujalb/atUto8yx/d/er78V0v/BRf9pHUPgJ8BZLjT3ji1LVdQXS1lClvLWVWJPH0HNfv/CuKqZ1Vw+DoTTnUkoOyu1P3bq3WybZ+Y8UwlkiqVcXBqKTlHzhbR/Nn0LrXxd8NiY6fceJtHtZp4mj8g3K/unIIDYz1BxxXxl8CP2d/G3wT+KvjCfXPHl14o0HUJGu1S9O2zeYlvnVMlSw+UgAdhXwTresWdt4wFrei8vZbo/vbwTP94jPHP8ASvpb9mn496/o6Q3WoaXN4q03wKpFqck/YQ67VEgBG8DA65NfqHih4b55kXDtWvkuNiuZJVJSh70Y3/5d6O0rrpbQ/OPDrxIyzOs7pYTMcLK8rulaatKXRSV43T0STutdns/sjwH8Nrz4l6ut491lrXDG/vY/MDKP4YY2+VR7jHQV6aPhB4PfZNJpq308ZxCbmQySR+uM5Pr+dePfst/tZ3X7QtzfW8mix2lxp/8ArJ4ImitwGJwEDHJOBz717JL4ktykTpuM0JwZMV/N3DfDWU4Ck63Iq9WprKdRXlJvd+9ey7aLSx+259xRmksT7Gd6KhpyxaVvK8e3lbXZLYbr3wy8H6trVvqWo6JYzJbJ5ZEwCvEfV26irvhfxN4P0OWTSdB1rwzbXEJ3yW8F0gbHoSOTjPevkr/gpt+0Rq2g+F9H8JabdfZYvFUkwvii4mkCbSQG6DvX59+H9Wt5PG8mm6bPqljeWis8dw8jFgQQTuPTrX9AeGPgXDG4GWa4atCjCo37OMaadtfetJWtFy2j0afRpL8T408YqmW4mOWVITqumlKbcmkk9UuVvVr/AIO5+795rfl2UjsixzQru2B87h7VxM/xxkWe3WPTTtuEaRXll2LtAz+deOfsLfGjXPjP+zRaalrTLPqdtM+n+eo/1mOn/jtTeOvhro/ipIrfUo76z0+xDszxSndvHO0YPTIFfgfi1mnEWR1/qWVO8qbmqjUVPltblbW6u9Nmn5WP2DgGWUZrTjiMc2o1FFx9GnfRNbafkeup4qt/jBYSaPeQy2Fpeox3iQ4lUcMp9uetcF4o/Za8K2fjDw7a2cnk2d/O1vNhiV4Rn659QKvfCuwTRIrGbTV8qMxGIpMxbeoxgj3x1qv4u+PHheP4geHdAs9TSbXE1JmNvtJVR5TZ5/8Ar1nwy6ub5dTxPENBOsnNNuKi7J6aJu2luv8AkcvEGDy9YxxwS5qcb3d27a+p0Ghfss+C7W2kjuLH7VJjKuZCP61i/D74JeDb7xx4k0+40dLiHS2iC7pT8wYEke1d4dZaLVbNc/67INed/CDxE0vxN8dNvXd9qiXBPPAYV9JRy/LKcZKNCH/gK/yPA9lRWtj0rwV8ONB+Gmt3E+hWa6fb3C4a3VyV3cfNn6DFdJf6r/xMraa3ZohDuVjnOfeuQl1xgeT06g0kWuNKJHVv3a4JHfmvQo4mlSpeyoxUY32SS306edi41IwXMtlZ/ikfkb/wV+jjn/b98ZTSH92ba0cMRzIwgXpX09/wSgLaz+wN4/tXa5YXF3KPLC5C4jU5/Su8/bi/YP8ADf7SOoah41/tHUNL1DTbEu/kbds4VQOQwPTHaun/AGQP2ZdH/ZV+GGqaPZ6lda5D4hH2mQSn7m9VU4wB6V+9Zp4lZVW4Pw+Cpzf1in7JcvLpeG/vN2d9OnkfmOXcK42hxLWzCaXspe0d+a1r6n5HeGpW0bxvYssMt1BHdqrMBhVcvjr7cV6x8SP7U13xp4dsbfUF8PyabP8Aa7ppbRZBPESD5YduV3A5yK+0ND/4JKfCnTfizIz33iWb7ME1AW6zJs3szEA8eor274tfstfD/wCNGl2Gn6xYyW8Wn2/kI0fyykKAoyR14FfB+NHEmU8SVsNicqc3OipRlzR0XNaXdrrpp5H7H9H/AD6rwdTxWAzeP7nESjO8HecXF2V1FxfLJLpJW38j88dAu7HToLy306GNYJW3yS796zP0619sfsM/F6x8FfC+18K6s32O4u7hpYGL4RiygAH6YrznVP2QdN+HfhyzutLtZLqx+0tGluz5YgAnP6VhTadHPDI/7xVhOUQDDR/Sv5cfEeJyLMPaQpNPZuXwtddenr0P7EzaOVcX5X9SpVX7Pm1cVZqau0mrrvs0m9dT7pfWGVjG37wxgfvA+5HB6YNZt3q8Zb5vl/GvFPgN8T9Wn8MtZ3z+Zb2oVbY4+bBznNd2b59R+bd79a/dsg4kpZjhoYmjdKXfydn8rrR9Vqfx5xJkOJybG1MHiGnyOya2asmvwtddHoblzqyun3R09ay7vUlH8I/Osi41ZgOtUp9VLd+9fW0MYfJyqqxpXV9vPTH41l39yZIdok2t/eqncakS3Ws+51Ikda9ijjLHLUq3L1/cxNYrD5Y8w8+YDznsa9C+FP7VOrfDXSFsbyP+2IQ3ymSTYY1/I9K8fvdSbI59apzaiQOv513qpGqrS2M4YydKV4Ox95+CPjp4Y+IFmGtdUs2ZsAxPKuc+mK6qCaFlO1odvYq/FfmdcS7rpZo1aKRTkGBitay/FnxFpNqkdvq15HGB0Yg1n/Z6n8LPSp8ScqtOD+R+jMsoC/LLGv1bNcr46+N/hj4Y6PJcahqdnG8a7hAkq+Y/0FfA1x8bvFJznWrn5uO1cjf3El1MbqS4eW667rhi36V2YfJYt+/LQxxPFFo/uoO/me+/tE/tx6l8RNMOn+G1uNFtcsDc7stOp46dvzr54nnilulkuI/O3D95ubmQ+pNQvqbXLsX3eYv3j/CfpVO4uWya+ty+jSw0eSl958XmGOrYiftKrvbYdcjcvztu2tlO20elFj4ivPDetw6lo88mn6hbkFJY2646gjvz61TubkkfhVG71P7LayEjv1x0r3KdTmjy9zw60mnzJ6o+x/gd/wAFMrNNMh0vxdbzR3Mfym8Rwd/PccYr6j8KfE3w/wCPrISafq2m38JAz5M6uBn1r8h0nhjtftH2gMWOCCKhh1l9CnWazmvrNlOcpKRz9M4rwcdwjhq75qEnHy3XzPpcBx1icPFQxEea3XZ/I/ZeO5ghmws0Z/2VYcVHe6xaxRM0lxDBt5JdwK/JDT/2lPGNrB5cPibWAsYwPljwn5jNcn8QPiTr3jp/+Jp4h1C65HG8p/6DiuSjwDVk/eqxSOuv4mUaa9yi2/OSTP0u+Pf7evgf4KWe4XkOtaoiEx29pOrAnpg88V+dX7UX7XXif9qfxPdf2lLd2PhyN99rpgfaqHGNxIxu/H1rgPs62Tfad3nXHX5iW/nVK5m+0ytJtkWRvvbun4V9/wAO8KYHL37WCc5/zPp+i+R+YcUcbY/M4+wvyU/5U9/nuVJJV+0xyTRRzFVwwxtDelZtw6m9jaONVtwN8sTfN5kv9/Pbtx7Veuep+lZ0vX8K+/ot3TPyrFRTld9rfI9F/Zy/an8VfsyeKJtS0W8uZtPuHVrrTt+Y5gDngHO3v09a/Rr9mv8A4KceBfj3p6w3Ui+GdSAw8F/KscZPHRs/0r8n7ZWknVVVmz1x1pxsZJL3bIiunZXbB/Na+e4i4Ny/N7zqJwqfzJW/4D/M+n4X8QM1yNKnRlz0t+WTfL8pfZ9Nj96dM13TtQi3W19b3SkdUlDD+dKZYYLppFaFcj5/mGTX4a+Dfid4h+Fsv/El1rU7HJyR5nmf+hZrp9Z/at+IWp2ixnxHqDb1IKyBAH/IV+ey8JcRf93iVbu4s/V6PjlhXSvicLNS6csk0/m+V/gfsZ4s+IegeDtPabVNc02wj67p5lX8OtfIn7TH/BW/RdB0y80PwPavqmqeU0bXhkCpA3TcuM59a/O/U9Rvtdu2mvry5num+8jTMV/LOKdbmFbUW9ttVl65HL/jXvZT4Y4LDyU8bOVS3RJqPz11Pk888ZMyxkHRwFKNCL+1dOVvJWt+ZoeMfHeqfErXptb1TUL681e6djLNcOWUA/wqDwMdOKoxzLZrttV8iNeY1znY3c/jz+dRlJEb55A3+wB/q6K/S6cY04qFNJJdFsfj86k6knUqttt3d3e77u/4dkSUyYB0K4+ZuA392n01/vrWt7GJagutsjMV3ZbPXpxio3Zbop8oXA596bH0P1ot+340lJsPP/gDvJWL7qhd3XHeg9KdJTT0pmcr3LFMk+/+FL5Xu1NZdrfhQLUkh6LSJ1/Clh6LQjc1Mh6krfw/SkpW4C0nWnHYNRN30/OpLc53UzNPgP3qm5PKkSce1FGaKQz9Gf8AhIE/vVV1K6XUmTbNJC+0xh1+7g9Qfriua/tY+v606LWmibOfwzwa/wAscRiqdem6NaKlF7p7fM/uujjKlKaqUnaS2aK3hYp4o026kuIYbWKRGtXtrMY80Z+8fes/wf8As3+Cfhxok1h9l/tS2upfPC6kokZD14yKvae8elWzR2+IlYkkrwc5znNTJqcmw+ZJ5z54Z/mwK4csw+Cy6DhgoKKe/n2v5/pY7sRxBmGIX+0VZSffudVFd29pbWyQRJHawgCCFGCRxqvHSuF0r9n7wn4a+Jl94xtZNSuNW1VfLlgvZw1njgHAwB29a0ZtUd3Uq6qF6ggEGkl1R5WYu6sv8KsMqv4V6n9pM4aeMqQi403a/U0JtK8M+EvCGqWcek6ZbaPdRyTX0EdsFhlwM+WR0Oen41x/wy8ZfDfS9Dkvrfw7ofh+7t8pJHHaBZrZOfLK8Z+YDPFL8XdLb4ofDO+021lmtbuMIyiOQr5rKcnp64rmfCHwctv+ECs5vEmZNe8mWBJ0Yr1P7ssvAYoAAM9a66GaqNNwU2r7o8nGYzFvEqNKKatdylu5f8A9d+GHxatfiz4Nkv7KOaG3mlKK7QMJHVTjv7iq/jvwP4U+I1sI9c8N6frEkaeWwuo1YkfiK8nu/hz4x03TLfT9B8UvYLG+5ZY4AFVe67en416VpeqGzhs2nb7TdW8YWWUtjzzjqR2rKOZTp1FUozs09/eTXpZo0w+IqVY+zxEHdbu6s/ReRsfDzwz4f+GOjLaeH9N0/SbS3BYQ2qBQD15xVf4iars8IC6jw02lzLMo/vbjgj8mqidX/eSMFVRI2SBgVDqNyupo6SY8uQYZc8Gs55o6knObbbfV3f3u/wCZtU96m4eVkdND/Z8EzapBptnHJKARsUcH/JrH+LngbSfjR8OrnRdajZIrr50fGSjYIB5+tUrO6jsbWKJd22P1fOaludZa5D5brjZzwg71phs7rYerGvQlyzi7prdNbNeZVTlqwdOqrxas13Xb5nyDe/8ABPDxbpXiHybe8sbjTV/1N3IF3xg/8Cr6i/Za+AFj+zT4KuNHsZjqF9rmJtRndR+8wOR/OttdTVLfywAfUk5z+FIusTwsfLn2rjaoHYfWvtuI/FziDPMLHBZhWUoK10opcz7trd97/I+byfg/KMrxEsTgqbjOV7Pmb5fJJ7fI6+31m3SJbZLWO2hUGOARKBl/U4rgPG37Sn/CP/EbT9NWGxuND2eZqN2jZeE8gZ/HFXo9WmtZY3hk+ZAc7jnJPevNZfgRZ/8ACyr/AFwXb/Y9S4m09iWjYYHfPqM18TSzCMv4jPczCvXtBYZdVczf2nE039qnxPZ+H9H0meSaEsbfWN4WG2PUyjI/iAx17V47a/8ABO7x/JrM1rNLZ2tjM3lNqKSIZJ4+nI3Z6V9QXHw90Jo4zawXFjNDbrbI0Fy6KFXOMqDg9ah+Hngr/hCry8uLrVdQ1Z7ptyrLcMEix0AXJHA4r77hnxczrI8HLA5dVSg3zJTinyt/y22tufJ5pwhgszxMcRmNFSnezkpOyitlZ76nXfA7wLpvwB+H2n+GdLkCwWJLyznhpWPX+ddZBfxT6lHIzDG5l/A8Vxf9oRytumXzGHT5sU4ayybdrY2rjr1PrXwWKzqpiq08RXk3Obbk3q23u/mfaUOSnSVGCsoqy8kti54N1trPU9YszvP9k3JFqoOBIZSWrD034CeF/D3i0eJLS1muNWs5TMsfG3zGGDzj0Jq1DcRI8jMvzzMHZg20lh0P4VL/AGu8aMsMrRqxyfmyc/WuaWOhLl59eV8y9TowWMrYWLhSk0pJqVvtRv8ACdnbeKN2oQ3X+sGMEd0rwzXP2cL+3+O83ivRvGmoRw6ldLPeWe4hY9vQdfrXoMeseXuZf9Ye+f6UiartDHbH5j9WAAolj+ZWZvhswnQk5Q6+Sf5nX32t+Zd3Hzm4kkVV3t36U6HWfs6LI+FWGQI7DqR71x6a1IIwGbcw79KItYMdtIhO5puWYt3+laSzNt3OaNVpa2+V/wBdPuPPfjxrfxl1fxnqmn6Fo1vJoNxFiylDf69CBuJ59a9c8DarfWXgPSbe7VY9StYdk8I+6DkmsiHxHcQRwhbibdHwT5h5HoPSmya0zO21iqtyRnJP41Mcxkr3enRD9scR8ftQ+JEvj6HVvClrZ/ZRZ+QxjP8ArZOcbvm9xXeeDb/xDrnwytbXXLu20fxRHbl7ny0Lgf3RkH096jj1r7La+Tb/ALpWOZPm3bj6j0qF9T+6x+aQtmVy3zSAdAaTzC+jf3F08VOnNVKdrppq6TWndPRjbPQNQ07WdPuLjXluLKzQtJB5DfOxyPX3rk/FHwJtb+/ur+z1yb7RdZMUZGPK/wA5rrl1jav3VL7shie3pVGbVsyeYwUt3I4zWEqOFxcPY148y8+h72D45zjB1nicNU5JNKOkY6pScle+j1k7vfa2w7wt4et/BPh23t/NWfUGB+1S/wB89qtPqn+c1iy6kvmsyjbu/wBrOahl1L/Oa+twNelRgqNJJJdEfN5lmVfHYieIxUuac2235vX/AIbyNO51QY61SuNUX17Vkz6xuHT9ap3Gpg/r3619Dh8Zc8upWfKaVxqig9aq3OqLtNZk95lqpTX+5ev617dDGHHUqt7GlNqIaqUt9k1Qlv8Ay/fPvVWW/wAn+XNe1h8UmrnPKo92Xri+UCqcl/z1/D1qjPfbuOn41Xe5wa9jD1zjqVHcvyX4/rVC4uRUMtxg9f1qnLebh/8AXr2KNa5wzne9yd7sHNQS3Qz2qrLdbf8A9dV5Lrn/AOvXr0K5w1HoS3F1xVRp/Mz9abO+U61WaTYevWvXo1mefVlZ3EnkG6qtxJwafPKC2apTz7hXr4ep3PLxE5MZJLgVTnk5qWZqqTctXsUZJnj1p9xLiTis67fcV/GrU776pXPyV7mHep4VYp3PU/SqK9fwq5cvz+lUx1/Cvcou7PnMVux1BNFB6V2HnkmM0D7y/Wimu+w/rQBYj7/WmgYNCScdO9FTImQDqaKB1oqRx2JKa/31p1Nf761ctiCSPofrRb9qI+h+tFv2pRAkkpp6U6SmnpVGctybzP8AZamsdzfhUlMk+/8AhQLUfD0WhBzRD0WkTr+FTIZM3IWkpW/h+lJTjsAU+36tUfHtT4W2lqgmWxNRTfM9v1ooMT6+/thv7xo/thv7xrQ/4Z0+In/QHtf/AAPi/wAaP+GdPiJ/0B7X/wAD4v8AGv8AIn6vmX/QPU/8Al/kf2/ar/KzP/thv7xo/thv7xrQ/wCGdPiJ/wBAe1/8D4v8aP8AhnT4if8AQHtf/A+L/Gj6vmX/AED1P/AJf5Bar/KzP/thv7xo/thv7xrQ/wCGdPiJ/wBAe1/8D4v8aP8AhnT4if8AQHtf/A+L/Gj6vmX/AED1P/AJf5Bar/KzPOqvt3K3lzR/e9DRDq6tJmSRpDIMnP8ADitD/hnP4if9Ae1/8D4v8aP+Gc/iJ/0B7X/wPi/xo+r5l/0D1P8AwCX+Q37Z7xZmr4khe2eTzpEZWwBinf2w3941f/4Zy+If/QGtP/A+L/Gl/wCGdPiJ/wBAe1/8D4v8aPq+Zf8AQPU/8Al/kH7zpBmf/bDf3jR/bDf3jWh/wzp8RP8AoD2v/gfF/jR/wzp8RP8AoD2v/gfF/jR9XzL/AKB6n/gEv8hWq/ysz/7Yb+8aP7Yb+8a0P+GdPiJ/0B7X/wAD4v8AGj/hnT4if9Ae1/8AA+L/ABo+r5l/0D1P/AJf5Bar/KzP/thv7xo/thv7xrQ/4Z0+In/QHtf/AAPi/wAaP+GdPiJ/0B7X/wAD4v8AGj6vmX/QPU/8Al/kFqv8rM/+1FkHzuy46e9RSX8Z/wCWjflWr/wzp8RP+gPa/wDgfF/jR/wzn8RP+gPa/wDgfF/jR9XzL/oHqf8AgEv8hpVP5GZ/9sH+8fyo/thv7xrQ/wCGdPiJ/wBAe1/8D4v8aP8AhnT4if8AQHtf/A+L/Gj6vmX/AED1P/AJf5CtV/lZn/2w3940f2w3941of8M6fET/AKA9r/4Hxf40f8M6fET/AKA9r/4Hxf40fV8y/wCgep/4BL/ILVf5WZ/9sN/eNH9sN/eNaH/DOnxE/wCgPa/+B8X+NH/DOnxE/wCgPa/+B8X+NH1fMv8AoHqf+AS/yC1X+Vmf/bDf3jR/bDf3jWh/wzp8RP8AoD2v/gfF/jR/wzp8RP8AoD2v/gfF/jR9XzL/AKB6n/gEv8gtV/lZn/2w3940f2w3941of8M6fET/AKA9r/4Hxf40f8M6fET/AKA9r/4Hxf40fV8y/wCgep/4BL/ILVf5WZ/9sN/eNH9sN/eNaH/DOnxE/wCgPa/+B8X+NH/DOnxE/wCgPa/+B8X+NH1fMv8AoHqf+AS/yC1X+Vmf/bDf3jTZNYbA+b9K0v8AhnT4if8AQHtf/A+L/Gj/AIZz+In/AEB7M/8Ab/F/jRHD5k3/ALvU/wDAJf5Bar/KzLGsNn7xqrc6q2Otbv8Awzn8RP8AoC2f/gfF/jVR/wBmv4iYP/Entf8AwPi/xrswuFzJS1oVP/AJf5ClGt/KzBk1ZhUMurMe9dB/wzT8RGP/ACB7X/wPi/xqGX9mf4iEf8ge1/8ABhF/jX0mEpY6+tCp/wCAS/yOaVOtf4WczJqTEfyqtNqTDvXTy/sxfEQ/8we1/wDBhF/jVeX9l74iP/zB7Xj/AKf4v8a+iw0cSnfkl9zOaVKu18DOXk1Ig9aoyaix5rrpP2WfiJ/0B7T/AMD4v8ajm/ZV+Jf/AECbT/wYRf4172G9v/KzlnRxH8jOOlvyx/lUEl826uyP7KfxOJ+XRbGT/e1CLj9aryfso/FDOP7B0/1/5CMX+Ne5h51Vo4s56lHEvTkZxb3p/EVC16wbvXcf8MmfFAHH9g6f/wCDGL/4qmyfsk/FBv8AmA6f/wCDGH/GvcoVJHPUwuJeqg/uODe9bNV3ueDzmu+k/ZI+KH/QB0//AMGEX+NVT+yL8UM/8gHT/wDwYRf/ABVe1h63c454LF/8+5f+Av8AyOCnuirVWe5JNeiSfshfFAj/AJAOn/8Agwi/+KqvJ+x/8UM/8gHT/wDwYw/4161HERvucc8vxr09lL/wGX+R59JcE/lVae5xivRpP2NPisR/yLln/wCDWH/GoZP2Nfiof+ZZs2/7i0HH617VHE01rzo462X49vShU/8AAJf5Hm81zmq8s3P4V6VN+xp8VCP+RXsf/BtB/jVWX9i/4tf9CzY/+DaD/GvYw+OoL4po8urluPvb2FT/AMAl/kebzSHNV5ZcmvTP+GLfi05P/FM2P/g3g/xqGT9in4t5/wCRZsf/AAbwf417FHMsMtPaR+9Hm18px/8A0D1P/AJf5Hl0kvFV5Xz37V6jJ+xF8XwP+RS0z/wbwf8AxVRn9h/4wP8A8yjpf/g3g/8Aiq97D5tgeteH/gcf8zycRlGY20w1T/wCX+R5Lcn5qqg8/hXsD/sOfF9v+ZS0v/wbwf8AxVV/+GFfi9/0Kel/+DaD/wCKr3MNm2X7/WKf/gcf8zwcRkeaN6YWp/4BL/I8p3UhNer/APDCfxeb/mVNMH/cWg/+KoH7CPxeH/Mq6b/4NoP/AIquz+2Mv/6CKf8A4HH/ADOL/V/Nv+gWp/4BL/I8t3UyU5r1v/hhP4vf9Crpf/g2g/8AiqP+GE/i9/0Kul/+DaD/AOKo/tnL/wDoIp/+Bx/zF/q/mv8A0C1P/AJf5HlKHj8adur1T/hhT4vf9Crpn/g2g/8AiqP+GE/i9/0Kul/+DaD/AOKpPOMvf/MRT/8AA4/5ky4fzbphKn/gEv8AI8qBpc16oP2FPi9/0Kumf+DaD/4qj/hhT4u/9Crpv/g2g/8AiqX9sZf/ANBFP/wOP+Yf2Dmq3wtT/wAAl/keX01/vrXrH/DDnxdH/Mq6b/4NoP8A4qj/AIYc+Lv/AEKum/8Ag2g/+Kqv7Yy//oIp/wDgcf8AMj/V/N/+gSp/4BL/ACPK4zwfrRbnGK9U/wCGHPi9/wBCrpv/AINoP/iqan7Dfxc/6FXS/wDwbQf/ABVCzjL1/wAxFP8A8Dj/AJj/ANX8264Wp/4BL/I8xc5pp5r1b/hhr4vAf8irpn/g2g/xo/4Yc+Lv/Qq6X/4NoP8AGj+2Mv8A+gin/wCBx/zIfDubN3WEqf8AgEv8jy7yx/eP50hG016l/wAMO/F7/oVdM/8ABtB/jTl/Yb+LpH/IqaZ/4NoP/iqP7Yy//oIp/wDgcf8AMT4dzZavCVP/AACX+R5fD/DQjfN/9evUP+GGvi4P+ZT0z/wbQf8AxVSf8MP/ABc/6FXTP/BtB/jQ84y9/wDMRT/8Dj/mT/q/mvTCVP8AwCX+R5gegpOteof8MP8Axc/6FXTP/BtB/jQP2H/i6T/yKmmf+DaD/GhZxl//AEEU/wDwOP8AmH+r+bf9AlT/AMAl/keX5pUPNep/8MN/Fr/oV9L/APBrB/8AFUp/Yd+Lijjwrph/7isH/wAVU/2xl3/QRD/wOP8AmXPhvNrf7rV/8Fy/yPLdwor1H/hh/wCLn/Qq6Z/4NoP8aKP7Xy//AKCKf/gcf8zD/V3Nv+gWp/4BL/I//9k=" /></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na doch&oacute;d rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać <strong>online od 1 lipca</strong> (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), <strong>a od 1 sierpnia drogą tradycyjną</strong> (w urzędzie lub listownie pocztą).</p> <ol style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY SKŁADANIA WNIOSK&Oacute;W:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na kt&oacute;re obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyr&oacute;wnaniem od lipca.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><strong>!!! Jeśli&nbsp; rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku</strong></em></p> <ol start="2" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Wszystko zależy od miesiąca, w kt&oacute;rym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczeg&oacute;lne, maksymalne &nbsp;terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>1. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>lipiec &ndash; sierpień 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 października 2019</strong> r.</li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>2.</strong> Złożenie wniosku <strong>we wrześniu 2019 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem od lipca, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 30 listopada 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>3. </strong>Złożenie wniosku<strong> w październiku 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 grudnia 2019 r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>4. </strong>Złożenie wniosku<strong> w listopadzie 2019 r.</strong> oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 31 stycznia 2020&nbsp; r.</strong></li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <strong>5. </strong>Złożenie wniosku w okresie <strong>od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. </strong>oznacza, że świadczenie, z wyr&oacute;wnaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najp&oacute;źniej <strong>do 29 lutego 2020 r.</strong></li> </ul> <ol start="3" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Terminy dla rodzic&oacute;w, kt&oacute;rzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o &bdquo;500+&rdquo; r&oacute;wnież na pierwsze dziecko</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Rodzice, kt&oacute;rzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i&nbsp;kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wsp&oacute;lny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W ten spos&oacute;b otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na kt&oacute;re obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na kt&oacute;re świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyr&oacute;wnaniem od lipca br.&nbsp;</p> <ol start="4" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że &nbsp;rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skr&oacute;cony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong>Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia aliment&oacute;w na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosk&oacute;w składanych przez rodzic&oacute;w samotnie wychowujących dziecko.</strong> Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia aliment&oacute;w na dziecko.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż <strong>zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.</strong> Teraz &nbsp;wydawana będzie&nbsp; informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie &bdquo;Dobry start&rdquo;.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <em><span style="font-size:1.4em;"><span style="color:#ff0000;"><u><strong>UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie<br /> <br /> adres&oacute;w e-mail w składanych wnioskach, podawanie<br /> <br /> aktualnych numer&oacute;w telefon&oacute;w do kontaktu, w celu<br /> <br /> zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosk&oacute;w<br /> <br /> i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym<br /> <br /> świadczeniu.</strong></u></span></span></em></p> <ol start="5" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> W przypadku śmierci jednego z rodzic&oacute;w, kt&oacute;remu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub kt&oacute;ry zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. <strong>Aby zachować ciągłość świadczenia&nbsp; rodzic, kt&oacute;ry został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.</strong></p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w kt&oacute;rych śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.</span></p> <ol start="6" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Dotychczas świadczenia z programu &bdquo;Rodzina 500+&rdquo; otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w plac&oacute;wek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.&nbsp; Od 1 lipca świadczenie otrzymają r&oacute;wnież dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych plac&oacute;wkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych plac&oacute;wkach opiekuńczo-terapeutycznych i&nbsp; interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.</p> <ol start="7" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"> <h3 style="box-sizing: inherit; margin: 2rem 0px 0.5rem; padding: 0px; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 1.5rem;"> Termin na złożenie wniosku dla nowych rodzic&oacute;w?</h3> </li> </ol> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w kt&oacute;rym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.&nbsp;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają&nbsp; z wyr&oacute;wnaniem od dnia narodzin dziecka.</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0cm 1rem; padding: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="box-sizing: inherit; font-size: 11pt;">Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie

adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie

aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu

zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków

i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym

świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

!!! Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

 1. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • 1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • 2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • 3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • 4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020  r.
 • 5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 1. Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 1. Uproszczona procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń od 1 lipca 2019

Zniesienie kryterium dochodowego oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie  informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. To rozwiązanie funkcjonuje już w programie „Dobry start”.

UWAGA ! Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie

adresów e-mail w składanych wnioskach, podawanie

aktualnych numerów telefonów do kontaktu, w celu

zapewnienia sprawnej obsługi napływających wniosków

i prawidłowego dostarczenia informacji o przyznanym

świadczeniu.

 1. Wypłata świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 1. Dzieci w pieczy zastępczej a program 500+

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to ok. 13,8 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+.

 1. Termin na złożenie wniosku dla nowych rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

2019-07-01 09:51:55  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-01 09:51:55  Rafał Kasprzak

Załączono plik 587241

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2245702
user_idpuste904923
fobject_idpuste587241
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste233176
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 09:51:55  Rafał Kasprzak

Załączono plik 587242

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2245703
user_idpuste904923
fobject_idpuste587242
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste233176
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 09:51:55  Rafał Kasprzak

Załączono plik 587244

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2245704
user_idpuste904923
fobject_idpuste587244
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste233176
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-01 09:51:55  Rafał Kasprzak

Załączono plik 587245

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2245705
user_idpuste904923
fobject_idpuste587245
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste233176
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się