Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-26 09:31:55  Paulina Solmińska

Utworzono artykuł 235647 o nazwie 'Organizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPSw Olsztynie.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste235647
user_idpuste1302749
resource_idpuste31
namepusteOrganizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPSw Olsztynie.
category_idpuste17080
language_idpuste1
shortpuste Organizacja czterodniowej wycieczki w Bieszczady dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
fullpuste

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterodniowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej w Bieszczady dla 120 osób - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2019r. (od czwartku do niedzieli włącznie).

2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczące wycieczki, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia, do:

-zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki turystyczno – rekreacyjnej, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-sporządzenia szczegółowego programu wycieczki uwzględniającego wymagania programowe oraz opis bazy noclegowej (warunki zakwaterowania) określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-rezerwacji biletów wstępu do zwiedzanych miejsc/obiektów (jeżeli są wymagane)

-zapewnienia transportu autokarem klasy turystycznej uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał.nr 1)

- zapewnienia wyżywienia w trakcie trwania wycieczki: trzy śniadania w formie bufetu w miejscu zakwaterowania, trzy obiadokolacje (w tym jedna uroczysta kolacja z zabawą i muzyką) oraz jeden obiad na trasie w drodze powrotnej do Olsztyna, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

- zapewnienie trzech noclegów dla uczestników wycieczki w hotelu minimum*** zlokalizowanym w centrum miasta lub niewielkiej odległości od centrum (wszyscy uczestnicy przez cały czas trwania wycieczki powinni być zakwaterowani w jednym hotelu), zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 7 do ogłoszenia

publishfrompuste2019-06-26 00:00:00
publishtopuste2020-03-31 00:00:00
_activepuste1
_importantpuste1
_important_tillpuste2020-03-31 00:00:00
slugpusteorganizacja-wycieczki-w-bieszczady-dla-pracownikow-mopsw-olsztynie
2019-06-26 12:06:04  Paulina Solmińska

Zmieniono nazwę z 'Organizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPSw Olsztynie.' na 'Organizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPS w Olsztynie.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOrganizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPSw Olsztynie.Organizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPS w Olsztynie.
2019-07-04 13:36:52  Paulina Solmińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-23 12:50:41  Paulina Solmińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-06 10:20:16  Anna Bugaj
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-14 17:45:29 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-04-14 17:45:29 

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-03-31 00:00:00' na '2020-04-14 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-03-31 00:00:002020-04-14 00:00:00
2020-04-14 17:45:29 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2020-03-31 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2020-03-31 00:00:00puste
2020-04-14 17:45:29 

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2019-08-06 10:20:16  Anna Bugaj

Załączono plik 584586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2322557
user_idpuste1270572
fobject_idpuste584586
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste235647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-06 10:20:16  Anna Bugaj

Załączono plik 590279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2322558
user_idpuste1270572
fobject_idpuste590279
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste235647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-06 10:20:16  Anna Bugaj

Załączono plik 600514

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2322559
user_idpuste1270572
fobject_idpuste600514
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste235647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-06 10:20:16  Anna Bugaj

Załączono plik 607606

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2322560
user_idpuste1270572
fobject_idpuste607606
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste235647
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się