Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-03 15:13:37  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> tel.: 89 534 04 14</p> ' na '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

tel.: 89 534 04 14

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

2016-02-16 08:56:07  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> ' na '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dział Strategii Rozwiązywania Problerm&oacute;w Społecznych</strong></p> <p> al. M.J.Piłsudskiego 61 A</p> <p> kierownik - Jolanta Szklarz</p> <p> tel. 89 521 04 33</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Dział Strategii Rozwiązywania Problermów Społecznych

al. M.J.Piłsudskiego 61 A

kierownik - Jolanta Szklarz

tel. 89 521 04 33

2016-02-16 09:00:46  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dział Strategii Rozwiązywania Problerm&oacute;w Społecznych</strong></p> <p> al. M.J.Piłsudskiego 61 A</p> <p> kierownik - Jolanta Szklarz</p> <p> tel. 89 521 04 33</p> ' na '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dział Strategii Rozwiązywania Problem&oacute;w Społecznych</strong></p> <p> al. M.J.Piłsudskiego 61 A</p> <p> kierownik - Jolanta Szklarz</p> <p> tel. 89 521 04 33</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Dział Strategii Rozwiązywania Problermów Społecznych

al. M.J.Piłsudskiego 61 A

kierownik - Jolanta Szklarz

tel. 89 521 04 33

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

al. M.J.Piłsudskiego 61 A

kierownik - Jolanta Szklarz

tel. 89 521 04 33

2016-02-19 10:40:31  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dział Strategii Rozwiązywania Problem&oacute;w Społecznych</strong></p> <p> al. M.J.Piłsudskiego 61 A</p> <p> kierownik - Jolanta Szklarz</p> <p> tel. 89 521 04 33</p> ' na '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

al. M.J.Piłsudskiego 61 A

kierownik - Jolanta Szklarz

tel. 89 521 04 33

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

2016-02-23 14:01:33  Paweł Mikulski

Pole short zmieniło wartość z 'Kontakt MOPS Olsztyn' na 'Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al.M.J.Piłsudskiego 61a'

Pole full zmieniło wartość z '<p> tel.: 89 534 04 14</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br /> al.M.J.Piłsudskiego 61a<br /> 10-449 Olsztyn</p> <p> <strong>Sekretariat</strong></p> <p> tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 04 38</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortKontakt MOPS OlsztynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al.M.J.Piłsudskiego 61a
full

tel.: 89 534 04 14

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61a
10-449 Olsztyn

Sekretariat

tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 04 38

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

2016-09-16 08:55:25  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br /> al.M.J.Piłsudskiego 61a<br /> 10-449 Olsztyn</p> <p> <strong>Sekretariat</strong></p> <p> tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 04 38</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br /> al.M.J.Piłsudskiego 61a<br /> 10-449 Olsztyn</p> <p> <strong>Sekretariat</strong></p> <p> tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61a
10-449 Olsztyn

Sekretariat

tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 04 38

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61a
10-449 Olsztyn

Sekretariat

tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

2019-04-10 12:09:57  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br /> al.M.J.Piłsudskiego 61a<br /> 10-449 Olsztyn</p> <p> <strong>Sekretariat</strong></p> <p> tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br /> al.M.J.Piłsudskiego 61a<br /> 10-449 Olsztyn</p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong>Świadczenia wychowawcze 500 plus: </strong><br /> <span style="font-size:1em;">Informacja</span> : 89&nbsp;539 26 75; 89&nbsp;533 26 33<br /> Sekretariat: 89&nbsp;533 04 72; 89&nbsp;533 16 41 (fax)</span></p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong>Świadczenia rodzinne:</strong><br /> Informacja: 89 533-36-30, 89 534-29-05, 89 534-29-06<br /> Sekretariat : 89 533-48-36, 89 534-65-75, fax 89 533-48-35</span></p> <p> <strong>Pomoc społeczna:</strong><br /> Sekretariat:<strong> </strong>tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38</p> <p> e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61a
10-449 Olsztyn

Sekretariat

tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al.M.J.Piłsudskiego 61a
10-449 Olsztyn

Świadczenia wychowawcze 500 plus:
Informacja : 89 539 26 75; 89 533 26 33
Sekretariat: 89 533 04 72; 89 533 16 41 (fax)

Świadczenia rodzinne:
Informacja: 89 533-36-30, 89 534-29-05, 89 534-29-06
Sekretariat : 89 533-48-36, 89 534-65-75, fax 89 533-48-35

Pomoc społeczna:
Sekretariat: tel.: 89 534 04 14, fax.: 89 534 05 38

e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

 

2015-09-03 14:05:15  Radosław Jasiński

Utworzono artykuł 26144 o nazwie 'Kontakt MOPS Olsztyn'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste26144
user_idpuste39508
resource_idpuste31
namepusteKontakt MOPS Olsztyn
category_idpuste111
language_idpuste1
shortpusteKontakt MOPS Olsztyn
fullpuste

tel.: 89 534 04 14

publishfrompuste2015-09-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt-mops-olsztyn

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się