Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-03 09:20:53  Ewa Jakubowska

Utworzono artykuł 33477 o nazwie 'Zasady korzystania z Eelektronicznej Skrzynki Podawczej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste33477
user_idpuste85255
resource_idpuste31
namepusteZasady korzystania z Eelektronicznej Skrzynki Podawczej
category_idpuste9172
language_idpuste1
shortpusteInstrukcja ESP
fullpuste

W celu  przesłania pisma poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy .......

Więcej informacji na stronie  http://epuap.gov.pl

publishfrompuste2015-12-03 00:00:00
_activepuste1
tagspustekorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej
slugpustezasady-korzystania-z-eelektronicznej-skrzynki-podawczej
2015-12-03 09:23:28  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Zasady korzystania z Eelektronicznej Skrzynki Podawczej' na 'Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZasady korzystania z Eelektronicznej Skrzynki PodawczejZasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej
2015-12-03 09:57:49  Ewa Jakubowska

Pole category_id zmieniło wartość z '9172' na '9176'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id91729176
2015-12-03 10:34:16  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy .......</span></p> <p> <span class="csA16174BA">Więcej informacji na stronie &nbsp;</span><span class="cs5E98E930">http://epuap.gov.pl</span></p> ' na '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Formaty załącznik&oacute;w: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W celu  przesłania pisma poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy .......

Więcej informacji na stronie  http://epuap.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.

 

2015-12-03 10:38:31  Ewa Jakubowska

Pole category_id zmieniło wartość z '9176' na '9170'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id91769170
2015-12-03 10:52:51  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Zasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej' na 'Elektroniczna Skrzynka Podawcza'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Formaty załącznik&oacute;w: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Formaty załącznik&oacute;w: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.</p> <p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Pismo Og&oacute;łne do Podmiotu Publicznego. Po kliknięciu w zamieszczony poniżej link Elektroniczna Skrzynka Podawcza&nbsp; otworzy się formularz, gdzie w polu Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, a następnie uzupełnić pozostałe pola. Przed wysłaniem należy pismo podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifokowanym.</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZasady korzystania z Elektronicznej Skrzynki PodawczejElektroniczna Skrzynka Podawcza
full

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Pismo Ogółne do Podmiotu Publicznego. Po kliknięciu w zamieszczony poniżej link Elektroniczna Skrzynka Podawcza  otworzy się formularz, gdzie w polu Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, a następnie uzupełnić pozostałe pola. Przed wysłaniem należy pismo podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifokowanym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

2015-12-03 10:54:52  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Formaty załącznik&oacute;w: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.</p> <p> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Pismo Og&oacute;łne do Podmiotu Publicznego. Po kliknięciu w zamieszczony poniżej link Elektroniczna Skrzynka Podawcza&nbsp; otworzy się formularz, gdzie w polu Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, a następnie uzupełnić pozostałe pola. Przed wysłaniem należy pismo podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifokowanym.</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Pismo Ogółne do Podmiotu Publicznego. Po kliknięciu w zamieszczony poniżej link Elektroniczna Skrzynka Podawcza  otworzy się formularz, gdzie w polu Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, a następnie uzupełnić pozostałe pola. Przed wysłaniem należy pismo podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifokowanym.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

2015-12-03 14:13:08  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-03 14:50:52  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokument&oacute;w elektronicznych, doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie&nbsp; ePUAP.</p> <p> <span class="csA16174BA">W celu&nbsp; przesłania pisma&nbsp; należy .......</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><font face="Arial" size="2">Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:</font></strong></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta" target="_blank"><font color="blue">&quot;Zał&oacute;ż Konto&quot;</font></a>) &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie  ePUAP.

W celu  przesłania pisma  należy .......

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

10  2015-12-03 14:56:59  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><font face="Arial" size="2">Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:</font></strong></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta" target="_blank"><font color="blue">&quot;Zał&oacute;ż Konto&quot;</font></a>) &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><font face="Arial" size="2">Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:</font></strong></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Pole slug zmieniło wartość z 'zasady-korzystania-z-eelektronicznej-skrzynki-podawczej' na 'zasady-korzystania-z-elektronicznej-skrzynki-podawczej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

slugzasady-korzystania-z-eelektronicznej-skrzynki-podawczejzasady-korzystania-z-elektronicznej-skrzynki-podawczej
11  2015-12-03 14:58:41  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><font face="Arial" size="2">Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:</font></strong></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <font face="Arial" size="2">Aby złożyć wniosek konieczne jest:</font></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

Aby złożyć wniosek konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

12  2015-12-03 15:01:59  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <font face="Arial" size="2">Aby złożyć wniosek konieczne jest:</font></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <br /> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font>Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <font face="Arial" size="2">Aby złożyć wniosek konieczne jest:</font></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font></font></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">W pole Adresat Należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. </font></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aby złożyć wniosek konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

Aby złożyć wniosek konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

-

W pole Adresat Należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

13  2015-12-03 15:04:09  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <font face="Arial" size="2">Aby złożyć wniosek konieczne jest:</font></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font></font></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">W pole Adresat Należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. </font></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <font face="Arial" size="2">Aby złożyć wniosek konieczne jest:</font></p> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">1.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP &ndash; konto jest bezpłatne,</font><br /> <div align="justify"> <font face="Arial" size="2">2.<font color="#ffffff">-</font>posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego</font><font face="Arial" size="2"> kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. &quot;Profilu Zaufanego ePUAP&quot;. Wiecej informacji na <a href="http://www.epuap.gov.pl" target="_self">www.epuap.gov.p</a>l</font></div> <div align="left"> <font face="Arial" size="2">Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz Pismo og&oacute;lne do podmiotu Publicznego, do kt&oacute;rego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:</font></div> <div align="left"> &nbsp;</div> </div> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego"><strong>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</strong></a></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2"><font color="#ffffff">-</font></font></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">W pole Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. </font></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><font face="Arial" size="2">Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:</font><br /> <font face="Arial" size="2">&nbsp;&nbsp; 1) DOC, DOCX, RTF, ODT,<br /> &nbsp;&nbsp; 2) XML, XLS, XLSX, ODS,<br /> &nbsp;&nbsp; 3) CSV,<br /> &nbsp;&nbsp; 4) TXT,<br /> &nbsp;&nbsp; 5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,<br /> &nbsp;&nbsp; 6) PDF,<br /> &nbsp;&nbsp; 7) ZIP, RAR, TAR, GZ.</font></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Aby złożyć wniosek konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz: Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

-

W pole Adresat Należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

Aby złożyć wniosek konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP". Wiecej informacji na www.epuap.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia formularz Pismo ogólne do podmiotu Publicznego, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu poniższego linku:
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

-

W pole Adresat należy wpisać pełną nazwę jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

 

Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

 

14  2016-01-25 12:03:22  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się