Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-24 14:41:26  Paweł Mikulski

Utworzono artykuł 39225 o nazwie 'Dostęp do informacji publicznej w MOPS Olsztyn'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39225
user_idpuste835351
resource_idpuste31
namepusteDostęp do informacji publicznej w MOPS Olsztyn
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteKażdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
fullpuste

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
publishfrompuste2016-02-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustedostep-do-informacji-publicznej-w-mops-olsztyn
2016-02-24 14:56:42  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198">Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</div> ' na '<p> Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198">Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
2016-02-29 10:34:53  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198">Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</div> ' na '<p> Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198">Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
2016-10-27 09:25:28  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198">Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>.</div> ' na '<p> Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:</p> <p> <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1764/1">Dz. U. z 2016 r. poz.1764</a></p> <p> art. 2</p> <p> 1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej &quot;prawem do informacji publicznej&quot;.</p> 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. <p> <span class="a_lb">Art.&nbsp; 10. </span></p> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(1)"> <span class="a_lb">1. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra nie została udostępniona w Biuletynie <em>Informacji Publicznej</em> lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.</span></div> <div class="a_ust unit-menu" id="art(10)ust(2)"> <span class="a_lb">2. </span><span><em>Informacja publiczna</em>, kt&oacute;ra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> Uwaga:</div> <div class="a_ust unit-menu"> Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

Dz. U. z 2016 r. poz.1764

art. 2

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art.  10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się