Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-24 14:49:28  Paweł Mikulski

Utworzono artykuł 39226 o nazwie 'Wniosek o udostępnienie informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39226
user_idpuste835351
resource_idpuste31
namepusteWniosek o udostępnienie informacji publicznej
category_idpuste129
language_idpuste1
shortpusteWniosek o udostępnienie informacji publicznej
fullpuste

W załączeniu wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
publishfrompuste2016-02-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustewniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej
2016-02-24 14:57:50  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> W załączeniu wz&oacute;r wniosku o udostępnienie informacji publicznej.</p> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Uwaga:</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</span></div> ' na '<p> W załączeniu wz&oacute;r wniosku o udostępnienie informacji publicznej.</p> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Uwaga:</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W załączeniu wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W załączeniu wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
2016-02-29 10:35:13  Paweł Mikulski

Pole full zmieniło wartość z '<p> W załączeniu wz&oacute;r wniosku o udostępnienie informacji publicznej.</p> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Uwaga:</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.</span></div> ' na '<p> W załączeniu wz&oacute;r wniosku o udostępnienie informacji publicznej.</p> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Uwaga:</span></div> <div class="a_ust unit-menu"> <span style="font-size:1em;">Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony <a href="http://epuap.gov.pl" target="_blank">epuap.gov.pl</a>.</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W załączeniu wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, wniosek ten powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W załączeniu wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga:
Wniosek można złożyć drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą MOPS, za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
2016-02-29 10:35:13  Paweł Mikulski

Załączono plik 102709

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste423465
user_idpuste835351
fobject_idpuste102709
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste39226
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się