Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-03 13:55:01  Rafał Kasprzak

Utworzono artykuł 39923 o nazwie 'Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39923
user_idpuste904923
resource_idpuste31
namepusteJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
category_idpuste10195
language_idpuste1
shortpustebecikowe
fullpuste

Becikowe

publishfrompuste2016-03-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustejednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka
2016-03-03 13:56:48  Rafał Kasprzak

Pole short zmieniło wartość z 'becikowe' na 'Becikowe'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Becikowe</p> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> 1) Wniosek do złożenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno Usługowego &quot;emp@tia&quot; dostępny pod :</div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dostepne-wnioski">http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dostepne-wnioski</a></div> <div class="a_ust unit-menu"> &nbsp;</div> <div class="a_ust unit-menu"> 2) Wniosek do wypełnienia i złożenia w osobiście lub za pośrednictwem poczty w załączniku pod kartą procedury</div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortbecikoweBecikowe
full

Becikowe

 
1) Wniosek do złożenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno Usługowego "emp@tia" dostępny pod :
 
 
2) Wniosek do wypełnienia i złożenia w osobiście lub za pośrednictwem poczty w załączniku pod kartą procedury
2016-03-03 14:28:01  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-05 07:50:31  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-05 07:53:19  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-09 10:27:20  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-11 11:51:11  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-01-11 12:07:25  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-04-09 13:26:57  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-06-22 11:49:29  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-11-28 11:49:12  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-11-28 11:59:36  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2020-05-06 14:34:11  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2020-06-18 12:20:43  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2020-06-18 12:24:47  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2020-08-04 08:05:20  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2020-08-04 08:06:19  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2020-08-10 09:18:17  Rafał Kasprzak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-08-10 09:18:17  Rafał Kasprzak

Załączono plik 333021

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3182381
user_idpuste904923
fobject_idpuste333021
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste39923
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-10 09:18:17  Rafał Kasprzak

Załączono plik 670705

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3182382
user_idpuste904923
fobject_idpuste670705
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste39923
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się