Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-18 09:12:04  Rafał Kasprzak

Pole category_id zmieniło wartość z '11403' na '20920'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1140320920
2019-09-05 14:55:33  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;"><strong>KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z &nbsp;uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy <strong><em>o zmianie niekt&oacute;rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.</em></strong>wzory wniosk&oacute;w o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załącznik&oacute;w do ww. wniosk&oacute;w, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzor&oacute;w zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do aliment&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;">&nbsp;WAŻNE !</span></span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, kt&oacute;ry od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, kt&oacute;ry będzie obowiązywał r&oacute;wnież od dnia&nbsp;&nbsp; 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosk&oacute;w na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zar&oacute;wno wzory wniosk&oacute;w na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod kt&oacute;rym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosk&oacute;w oraz załącznik&oacute;w zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/">https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> Pod powyższym adresem znajdują się wzory zar&oacute;wno wniosk&oacute;w jak i załącznik&oacute;w do poniższych świadczeń:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> zasiłki rodzinne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia wychowawcze &quot;500+&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> fundusz alimentacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia rodzicielskie<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenie pielęgnacyjne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek pielęgnacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> specjalny zasiłek opiekuńczy<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek dla opiekuna<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazowe świadczenie &quot;za życiem&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka &quot;becikowe&quot;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;"><strong>KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z &nbsp;uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy <strong><em>o zmianie niekt&oacute;rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.</em></strong>wzory wniosk&oacute;w o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załącznik&oacute;w do ww. wniosk&oacute;w, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzor&oacute;w zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do aliment&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;">&nbsp;WAŻNE !</span></span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, kt&oacute;ry od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, kt&oacute;ry będzie obowiązywał r&oacute;wnież od dnia&nbsp;&nbsp; 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosk&oacute;w na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zar&oacute;wno wzory wniosk&oacute;w na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod kt&oacute;rym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosk&oacute;w oraz załącznik&oacute;w zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> Pod powyższym adresem znajdują się wzory zar&oacute;wno wniosk&oacute;w jak i załącznik&oacute;w do poniższych świadczeń:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> zasiłki rodzinne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia wychowawcze &quot;500+&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> fundusz alimentacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia rodzicielskie<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenie pielęgnacyjne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek pielęgnacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> specjalny zasiłek opiekuńczy<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek dla opiekuna<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazowe świadczenie &quot;za życiem&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka &quot;becikowe&quot;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 WAŻNE !

 

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 

 • zasiłki rodzinne

   
 • świadczenia wychowawcze "500+"

   
 • fundusz alimentacyjny

   
 • świadczenia rodzicielskie

   
 • świadczenie pielęgnacyjne

   
 • zasiłek pielęgnacyjny

   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

   
 • zasiłek dla opiekuna

   
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"

   
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 WAŻNE !

 

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 

 • zasiłki rodzinne

   
 • świadczenia wychowawcze "500+"

   
 • fundusz alimentacyjny

   
 • świadczenia rodzicielskie

   
 • świadczenie pielęgnacyjne

   
 • zasiłek pielęgnacyjny

   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

   
 • zasiłek dla opiekuna

   
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"

   
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

2019-09-05 14:56:50  Rafał Kasprzak

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;"><strong>KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z &nbsp;uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy <strong><em>o zmianie niekt&oacute;rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.</em></strong>wzory wniosk&oacute;w o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załącznik&oacute;w do ww. wniosk&oacute;w, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzor&oacute;w zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do aliment&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;">&nbsp;WAŻNE !</span></span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, kt&oacute;ry od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, kt&oacute;ry będzie obowiązywał r&oacute;wnież od dnia&nbsp;&nbsp; 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosk&oacute;w na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zar&oacute;wno wzory wniosk&oacute;w na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod kt&oacute;rym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosk&oacute;w oraz załącznik&oacute;w zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> Pod powyższym adresem znajdują się wzory zar&oacute;wno wniosk&oacute;w jak i załącznik&oacute;w do poniższych świadczeń:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> zasiłki rodzinne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia wychowawcze &quot;500+&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> fundusz alimentacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia rodzicielskie<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenie pielęgnacyjne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek pielęgnacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> specjalny zasiłek opiekuńczy<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek dla opiekuna<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazowe świadczenie &quot;za życiem&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka &quot;becikowe&quot;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;"><strong>KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z &nbsp;uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy <strong><em>o zmianie niekt&oacute;rych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.</em></strong>wzory wniosk&oacute;w o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załącznik&oacute;w do ww. wniosk&oacute;w, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzor&oacute;w zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do aliment&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 1.6em;">&nbsp;WAŻNE !</span></span></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, kt&oacute;ry od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, kt&oacute;ry będzie obowiązywał r&oacute;wnież od dnia&nbsp;&nbsp; 1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosk&oacute;w na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zar&oacute;wno wzory wniosk&oacute;w na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod kt&oacute;rym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosk&oacute;w oraz załącznik&oacute;w zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019">https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> Pod powyższym adresem znajdują się wzory zar&oacute;wno wniosk&oacute;w jak i załącznik&oacute;w do poniższych świadczeń:</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> zasiłki rodzinne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia wychowawcze &quot;500+&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> fundusz alimentacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenia rodzicielskie<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> świadczenie pielęgnacyjne<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek pielęgnacyjny<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> specjalny zasiłek opiekuńczy<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> zasiłek dla opiekuna<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazowe świadczenie &quot;za życiem&quot;<br /> <br /> &nbsp;</li> <li> jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka &quot;becikowe&quot;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 WAŻNE !

 

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 

 • zasiłki rodzinne

   
 • świadczenia wychowawcze "500+"

   
 • fundusz alimentacyjny

   
 • świadczenia rodzicielskie

   
 • świadczenie pielęgnacyjne

   
 • zasiłek pielęgnacyjny

   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

   
 • zasiłek dla opiekuna

   
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"

   
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 WAŻNE !

 

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 

 • zasiłki rodzinne

   
 • świadczenia wychowawcze "500+"

   
 • fundusz alimentacyjny

   
 • świadczenia rodzicielskie

   
 • świadczenie pielęgnacyjne

   
 • zasiłek pielęgnacyjny

   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

   
 • zasiłek dla opiekuna

   
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"

   
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

2017-07-18 09:10:03  Rafał Kasprzak

Utworzono artykuł 96535 o nazwie 'Nowe wzory wniosków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste96535
user_idpuste904923
resource_idpuste31
namepusteNowe wzory wniosków
category_idpuste11403
language_idpuste1
shortpusteWzory
fullpuste

 

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od dnia 1 sierpnia 2017 r.wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 

 WAŻNE !

 

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zamieszczamy adres, pod którym znajdziecie Państwo przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania.

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 


Pod powyższym adresem znajdują się wzory zarówno wniosków jak i załączników do poniższych świadczeń:

 

 • zasiłki rodzinne

   
 • świadczenia wychowawcze "500+"

   
 • fundusz alimentacyjny

   
 • świadczenia rodzicielskie

   
 • świadczenie pielęgnacyjne

   
 • zasiłek pielęgnacyjny

   
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

   
 • zasiłek dla opiekuna

   
 • jednorazowe świadczenie "za życiem"

   
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka "becikowe"

 

publishfrompuste2017-07-18 00:00:00
_activepuste1
tagspustewnioski wzory nowe formularze
slugpustenowe-wzory-wnioskow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się