Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
11.12.2019 więcej
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów w
obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
09.12.2019 więcej
Organizacja warsztatów świątecznych, spotkania edukacyjno- animacyjnego dla rodzin zastępczych uczestników projektu „Dodaj skrzydeł ”
Organizacja warsztatów świątecznych, spotkania edukacyjno-
animacyjnego dla rodzin zastępczych uczestników projektu
„Dodaj skrzydeł ”
20.11.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów integracyjno-artystycznych pod nazwą Rodzinne święta dla uczestników projektu „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów
integracyjno-artystycznych pod nazwą Rodzinne święta dla
uczestników projektu „Wzmacnianie poprzez działanie”
20.11.2019 więcej
Organizacja wycieczki do Warszawy dla ŚDS ul. Królowej Jadwigi
Organizacja dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczestników
ŚDS przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie
25.10.2019 więcej
Organizacja i realizacja trzydniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjno – artystycznych, zwiększających kompetencje społeczne młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu „Pozytywny początek”
Organizacja i realizacja trzydniowych warsztatów wyjazdowych
edukacyjno – artystycznych, zwiększających kompetencje
społeczne młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu
„Pozytywny początek”
02.10.2019 więcej
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie 01.10.2019r - 31.12.2019r.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie 01.10.2019r -
31.12.2019r.
26.09.2019 więcej
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników MOPS w Olsztynie
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników MOPS
w Olsztynie
23.09.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz
poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie
„Wzmacnianie poprzez działanie”
18.09.2019 więcej
Organizacja wycieczki dla ŚDS "Wyspa" przy ul. J.Kuronia w Olsztynie
Organizacja czterodniowej wycieczki na trasie
Wieliczka-Kraków-Zakopane dla uczestników ŚDS "Wyspa" przy ul.
J.Kuronia 14 w Olsztynie
04.09.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się