Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rodzinne Domy Pomocy
Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 10
osób starszych i niepełnosprawnych w
Rodzinnych Domach Pomocy
04.12.2017 więcej
Rodzinne Domy Pomocy
Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 14
osób starszych i niepełnosprawnych w Rodzinnych Domach Pomocy
15.11.2017 więcej
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów w
obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
04.12.2017 więcej
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie
15.11.2017 więcej