Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Organizacja i realizacja trzydniowych warsztatów wyjazdowych edukacyjno – artystycznych, zwiększających kompetencje społeczne młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu „Pozytywny początek”
Organizacja i realizacja trzydniowych warsztatów wyjazdowych
edukacyjno – artystycznych, zwiększających kompetencje
społeczne młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu
„Pozytywny początek”
02.10.2019 więcej
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie 01.10.2019r - 31.12.2019r.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie 01.10.2019r -
31.12.2019r.
26.09.2019 więcej
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników MOPS w Olsztynie
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników MOPS
w Olsztynie
23.09.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz
poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie
„Wzmacnianie poprzez działanie”
18.09.2019 więcej
Organizacja wycieczki dla ŚDS "Wyspa" przy ul. J.Kuronia w Olsztynie
Organizacja czterodniowej wycieczki na trasie
Wieliczka-Kraków-Zakopane dla uczestników ŚDS "Wyspa" przy ul.
J.Kuronia 14 w Olsztynie
04.09.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego
rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna
układanka”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
20.08.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego
rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
12.08.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie pikniku dla 49 rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Organizacja i przeprowadzenie pikniku dla 49 rodzin
uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
07.08.2019 więcej
Organizacja pikniku, spotkania integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych, 73 osób uczestniczących w projekcie „Dodaj skrzydeł ” współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Organizacja pikniku, spotkania integracyjno-edukacyjnego dla
rodzin zastępczych, 73 osób uczestniczących w projekcie
„Dodaj skrzydeł ” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
07.08.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie transportu medycznego oraz opieki pielęgniarki/ratownika medycznego w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie transportu medycznego oraz opieki
pielęgniarki/ratownika medycznego w ramach mechanizmu
racjonalnych usprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia
zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin
uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
23.07.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się