2020-01-02

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych wyjazdowych 5-dniowych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy-rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca organizację i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych wyjazdowych 5-dniowych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy-rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5- Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

60.17.00.00-0 -Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55.10.00.00-1- Usługi hotelarskie

55.13.00.00-0 -Inne usługi hotelarskie

55.32.10.00-6  -Usługi przygotowania posiłków

4.Zakres zamówienia zawarty w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu i obejmuje:

4.1.Organizację i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych wyjazdowych 5-dniowych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy dla 10 rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”

4.2.Wymagane miejsce organizacji zajęć wyjazdowych- miejski obszar funkcjonalny (gminy: Stawiguda, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda, Dywity, Barczewo). Budynek/budynki bez barier architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z zapleczem sanitarnym. spełniający wymagania bhp i p.poż.

4.3.Wykonawca winien zaproponować jeden obiekt na terenie którego będzie zorganizowany kompleksowo cały przedmiot zamówienia.

4.4.Wykonawca zapewni kadrę, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w szczegółowym opisie zamówienia.

4.5.Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestników warsztatów w pokojach 2,3,4,5 osobowych którego warunki zostały określone  w szczegółowym opisie zamówienia. Budynek w którym będzie zakwaterowanie uczestników musi znajdować się w tym samym budynku co sale na zajęcia
i wyżywienie. Dopuszcza się aby zakwaterowanie znajdowało się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia.

4.6.Wykonawca zapewnia 2 sale w tym jedną na organizację warsztatów oraz drugą na organizację zajęć dla dzieci, w tym samym czasie i miejscu. Sale muszą znajdować się w tym samym budynku co zakwaterowanie i wyżywienie. Dopuszcza się aby sale znajdowały się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia. Budynek bez barier architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z zapleczem sanitarnym. spełniający wymagania bhp i p.poż.

4.7.Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie dla uczestników warsztatów , które zostało określone w szczegółowym opisie zamówienia. Sala, w której będzie podawane wyżywienie musi znajdować się w tym samym budynku, co sale na zajęcia. Dopuszcza się, aby sala w której będzie podawane wyżywienie znajdowała się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia.

4.8.Wykonawca zapewni dostęp i transport do przychodni zdrowia, gdzie uczestnik będzie miał prawo w razie potrzeby do nieodpłatnego skorzystania z pomocy pielęgniarki i lekarza.

4.9.Wykonawca zapewnia transport autokarowy uczestników na miejsce warsztatów i z powrotem dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, spełniający wymogi bezpieczeństwa, w tym posiadający pasy bezpieczeństwa, z klimatyzacją, ogrzewaniem.

4.10.Wykonawca zapewni zorganizowanie inicjatyw integrujących podczas warsztatów wyjazdu
w formie (organizacja kuligu lub przejażdżki wozami, bryczkami zaprzęgniętymi w konie, karaoke, zwiedzanie okolicy, dostęp do sprzętu rekreacyjnego ośrodka typu bilard, piłkarzyki, tenis stołowy
z akcesoriami, organizacja grilla i ogniska)

4.11.Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne dla dorosłych uczestników warsztatów.

4.12.Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników warsztatów w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł na osobę.

4.13.Wykonawca zapewni swojego przedstawiciela w miejscu organizacji zajęć do koordynacji działań podczas warsztatów.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 1,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 223,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie Wykonawcy.pdf 128,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa.pdf 5,77 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się