Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spotkanie integracyjne
Organizacja otwartego spotkania integracyjnego dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
08.10.2018 więcej
Przegląd zestawu hydroforowego w budynku MOPS przy al. Marsz J Piłsudskiego 61A w Olsztynie.
Przegląd zestawu hydroforowego w budynku MOPS przy al. Marsz J
Piłsudskiego 61A w Olsztynie.
08.10.2018 więcej
Dostawa sprzętu rehabilitacynego do DDPS ul. Świtezianki w Olsztynie
Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego na
wyposażenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Świtezianki 4A w Olsztynie
04.10.2018 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego (laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików NAS, akcesoriów) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Dostawa sprzętu komputerowego (laptopa, urządzeń
wielofunkcyjnych, serwera plików NAS, akcesoriów)
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie
31.08.2018 więcej
Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym MOPS
Świadczenie usługi utrzymania porządku na terenie zewnętrznym
wokół budynków MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
28.08.2018 więcej
Wykonanie projektu budowlanego
Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na przebudowę
lokalu mieszkalnego w celu wydzielenia łazienki
22.08.2018 więcej
Świadczenie usługi transportu uczestników ŚDS ul. Kuronia 14 i 16
Świadczenie usługi transportu uczestników ŚDS "Wyspa" przy
ul. Kuronia 14 i ŚDS "Dworek" przy ul. Królowej Jadwigi 4, z
filą przy ul. J.Kuronia 16 w Olsztynie
21.08.2018 więcej
Przebudowa kanałów wentylacyjnych w PPS nr 3 w Olsztynie
Wykonanie przebudowy kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach
użytkowych PPS nr 3 przy Al.Przyjaciół 40 w Olsztynie
14.08.2018 więcej
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w
Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w
Olsztynie
09.07.2018 więcej
Aktualizacja instrukcji PPOŻ
Aktualizacja instrukcji PPOŻ w MOPS w Olsztynie i placówkach
organizacyjnych
27.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się