Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Świadczenie usługi mycia samochodów służbowych
Świadczenie usługi mycia i czyszczenia samochodów służbowych
MOPS w Olsztynie w 2018 roku.
19.01.2018 więcej
Dostawa artykułów biurowych
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
18.01.2018 więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujacych
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących i kopiujących dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
17.01.2018 więcej
Zorganizowanie imprezy karnawałowej
Zorganizowania imprezy karnawałowej dla dzieci z udziałem
rodziców pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Olsztynie
17.01.2018 więcej
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla
beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Wyspiańskiego 2 i przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie w
roku 2018
10.01.2018 więcej
Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków chemii specjalistycznej
Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków chemii specjalistycznej
do MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
28.12.2017 więcej
Zabezpieczenie komputerów programem antwirusowym
Zabezpieczenie komputerów będących w użytkowaniu MOPS w
Olsztynie i jednostek organizacyjnych programem antywirusowym w
2018 roku
11.01.2018 więcej
Dezynsekcje i deratyzacje w placówkach MOPS w Olsztynie
Świadczenie usługi dezynsekcji i deratyzacji w placówkach
organizacyjnych MOPS w 2018 roku
05.01.2018 więcej
Konserwacja urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Świadczenie usługi konserwacji urządzeń wentylacyjno -
klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych MOPS w 2018 roku
05.01.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa druków na potrzeby MOPS w 2018 roku
Sukcesywna sprzedaż i dostawa druków na potrzeby MOPS w
Olsztynie w 2018 roku
14.12.2017 więcej
1234