Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
„SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE”
„SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE”
zaplanowane w projekcie pod nazwą „ Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy Nr: POWR.02.05.00-00-0279/18-00
12.08.2019 więcej
Sprzedaż paliw, produktów poza paliwowych do samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz usługa mycia samochodów za pośrednictwem elektronicznych kart paliwowych.
Sprzedaż paliw, produktów poza paliwowych do samochodów
eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Olsztynie oraz usługa mycia samochodów za pośrednictwem
elektronicznych kart paliwowych.
12.12.2019 więcej
Świadczenie usługi przekazu pieniężnego dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Świadczenie usługi przekazu pieniężnego dla
świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie.
12.12.2019 więcej
Zakup zabawek do terapii integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością
Zakup zabawek do terapii integracji sensorycznej dla dzieci z
niepełnosprawnością w ramach projektu „Pozytywny
początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
11.12.2019 więcej
Przewóz termosów obiadowych pomiedzy placówkami MOPS
Świadczenie usługi transportu termosów obiadowych pomiędzy
placówkami MOPS w 2020 roku
09.12.2019 więcej
Badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
Badania lekarskie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie, w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej
06.12.2019 więcej
Sprzedaż paliw, produktów poza paliwowych do samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz usługa mycia samochodów za pośrednictwem elektronicznych kart paliwowych.
Sprzedaż paliw, produktów poza paliwowych do samochodów
eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Olsztynie oraz usługa mycia samochodów za pośrednictwem
elektronicznych kart paliwowych.
04.12.2019 więcej
Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie
03.12.2019 więcej
Wynajem urządzeń drukujących wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wydruku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Wynajem urządzeń drukujących wraz z serwisem i materiałami
eksploatacyjnymi niezbędnymi do wydruku na potrzeby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
29.11.2019 więcej
Przewóz taksówkami osobowymi pracowników z dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Przewóz taksówkami osobowymi pracowników z dziećmi i osobami
wymagającymi wsparcia w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia
31.12.2020r.
26.11.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się