Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa kanałów wentylacyjnych w PPS nr 3 w Olsztynie
Wykonanie przebudowy kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach
użytkowych PPS nr 3 przy Al.Przyjaciół 40 w Olsztynie
14.08.2018 więcej
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w
Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w
Olsztynie
09.07.2018 więcej
Aktualizacja instrukcji PPOŻ
Aktualizacja instrukcji PPOŻ w MOPS w Olsztynie i placówkach
organizacyjnych
27.06.2018 więcej
Przeglądy sprawności technicznej obiektów budowlanych
Przeglądy sprawności technicznej obiektów budowlanych
19.06.2018 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dworek przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie
Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Środowiskowego
Domu Samopomocy Dworek przy ul. Królowej
Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. Jacka Kuronia 16 w
Olsztynie
13.06.2018 więcej
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie
Malowanie stolarki okiennej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w
Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Królowej Jadwigi 4 w
Olsztynie.
12.06.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców świeżych VII - XII 2018
Sukcesywna sprzedaż warzyw i owców świeżych do jednostek
organizacyjnych MOPS w okresie VII - XII 2018r.
11.06.2018 więcej
Sprzedaz i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla ŚDS ul. Kuronia 14,16
Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego na
wyposażenie ŚDS "Wyspa" przy ul. Kuronia 14 i ŚDS "Dworek"
przy ul. Królowej Jadwigi z filią przy ul. Kuronia 16 w
Olsztynie
06.06.2018 więcej
Roboty malarskie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. Jacka Kuronia 16.
Roboty malarskie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.
Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. Jacka
Kuronia 16
06.06.2018 więcej
Roboty malarskie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. J. Kuronia 14 w Olsztynie.
Roboty malarskie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi ul. J. Kuronia 14 w Olsztynie
06.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się