Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wykonanie i montaż mebli do zabudowy szatni dziecięcej
Wykonanie i montaż mebli do zabudowy szatni dziecięcej w
Ośrodku Wsparcia i Opieki na Dzieckiem i Rodziną przy ul.
Wańkowicza 3 w Olsztynie
19.02.2018 więcej
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
15.02.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa mebli biurowych na potrzeby MOPS
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem mebli biurowych na potrzeby
MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
15.02.2018 więcej
Świadczenie usługi mycia samochodów służbowych
Świadczenie usługi mycia i czyszczenia samochodów służbowych
MOPS w Olsztynie w 2018 roku.
19.01.2018 więcej
Dostawa artykułów biurowych
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
18.01.2018 więcej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujacych
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących i kopiujących dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
17.01.2018 więcej
Zorganizowanie imprezy karnawałowej
Zorganizowania imprezy karnawałowej dla dzieci z udziałem
rodziców pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Olsztynie
17.01.2018 więcej
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla
beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Wyspiańskiego 2 i przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie w
roku 2018
10.01.2018 więcej
Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków chemii specjalistycznej
Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków chemii specjalistycznej
do MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
28.12.2017 więcej
Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp
Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp
19.02.2018 więcej
12345