Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi w Olsztynie
Zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „ Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi w
Olsztynie
25.04.2018 więcej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MOPS
18.04.2018 więcej
Zakup laptopa, zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Zakup laptopa, zestawu komputerowego, urządzenia
wielofunkcyjnego, akcesoriów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie.
16.04.2018 więcej
Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana pokrycia dachowego na przybudówce budynku w Ośrodku
Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa 12 w
Olsztynie
11.04.2018 więcej
Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy na musical „Piloci”
Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy na musical „Piloci” dla
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Olsztynie
14.03.2018 więcej
Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy na musical „Piloci”
Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy na musical „Piloci” dla
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Olsztynie
05.03.2018 więcej
Wykonanie i montaż mebli do zabudowy szatni dziecięcej
Wykonanie i montaż mebli do zabudowy szatni dziecięcej w
Ośrodku Wsparcia i Opieki na Dzieckiem i Rodziną przy ul.
Wańkowicza 3 w Olsztynie
19.02.2018 więcej
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek
Dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
15.02.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa mebli biurowych na potrzeby MOPS
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem mebli biurowych na potrzeby
MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
15.02.2018 więcej
Świadczenie usługi mycia samochodów służbowych
Świadczenie usługi mycia i czyszczenia samochodów służbowych
MOPS w Olsztynie w 2018 roku.
19.01.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się