Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługa ochrony
Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w
systemie dyskretnego ostrzegania, sygnalizacji włamania i
napadu, obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
12.12.2018 więcej
Dostawa wody źródlanej dla MOPS i OW przy ul. Wańkowicza
Dostawa wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutorów na
potrzeby MOPS w Olsztynie i Ośrodka Wsparcia przy ul.
Wańkowicza 3 w Olsztynie w 2019 roku
12.12.2018 więcej
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu i
przyzywania pomocy dla osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki
07.12.2018 więcej
Sukcesywna dostawa druków na potrzeby MOPS w Olsztynie
Sukcesywna dostawa druków na potrzeby MOPS w Olsztynie w roku
2019
07.12.2018 więcej
Świadczenie usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych
Świadczenie usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych
będących w użytkowaniu MOPS w Olsztynie i jednostek
organizacyjnych w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2021r.
06.12.2018 więcej
Świadczenie usługi transportu uczestników ŚDS przy ul. J. Kuronia 16
Świadczenie usługi transportu uczestników ŚDS przy ul. J.
Kuronia 16 w Olsztynie w okresie od 02.01.2019 d0 30.06.2019
06.12.2018 więcej
Świadczenie usługi mycia i czyszczenia samochodów służbowych MOPS
Świadczenie usługi mycia i czyszczenia samochodów służbowych
będących w użytkowaniu MOPS w Olsztynie i jednostek
organizacyjnych w 2019 roku
05.12.2018 więcej
Świadczenie usługi utrzymania porządku na terenie MOPS w 2019 roku
Świadczenie usługi utrzymania porządku na terenie zewnętrznym
wokół budynków MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych w
2019 roku
05.12.2018 więcej
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych w okresie I - VI 2019
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do jednostek
organizacyjnych MOPS w Olsztynie w okresie I - VI 2019r.
03.12.2018 więcej
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu i
przyzywania pomocy dla osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki
29.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się