Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla podopiecznych
MOPS w 2021 roku
23.11.2020 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS i jednostek organizacyjnych
Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS i jednostek
organizacyjnych.
02.11.2020 więcej
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji przyszłego zadania pod nazwą „Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A w Olsztynie”
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej przy realizacji przyszłego zadania pod nazwą
„Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A w
Olsztynie”
02.11.2020 więcej
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na posadowienie dwóch kontenerów mieszkalnych przy ul Towarowej 18 w Olsztynie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na posadowienie dwóch
kontenerów mieszkalnych (1 kontener jednoosobowy oraz 1 kontener
czteroosobowy) na działce nr 13/1 lub 20/1 w obrębie 84 przy
ul. Towarowej 18 w Olsztynie oraz przyłączenie ich do
istniejących mediów.
30.10.2020 więcej
Dostawa latopów i zestawu multimedialnego
Dostawę laptopów i zestawu multimedialnego na potrzeby
realizacji projektu „Żyjmy jak wszyscy” nr
RPWM.11.02.04-28-0026/19 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
23.10.2020 więcej
Usługa zorganizowania i dostarczenia wyżywienia dziennego dla 10 uczestników weekendowej opieki wytchnieniowej w formie cateringu.
Usługa zorganizowania i dostarczenia wyżywienia dziennego dla
10 uczestników weekendowej opieki wytchnieniowej w formie
cateringu
23.10.2020 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS i jednostek organizacyjnych
Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS i jednostek
organizacyjnych.
22.10.2020 więcej
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na posadowienie dwóch kontenerów mieszkalnych
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na posadowienie dwóch
kontenerów mieszkalnych (1 kontener jednoosobowy oraz 1 kontener
czteroosobowy) na działce nr 13/1 lub 20/1 w obrębie 84 przy
ul. Towarowej 18 w Olsztynie oraz przyłączenie ich do
istniejących mediów.
21.10.2020 więcej
Naprawa dachu na budynku OW ul. Wiecherta
Wykonanie prac remontowych na dachu budynku OW przy ul. Wiecherta
23 A w Olsztynie
19.10.2020 więcej
Usługa zorganizowania i dostarczenia wyżywienia dziennego dla 10 uczestników weekendowej opieki wytchnieniowej w formie cateringu
Usługa zorganizowania i dostarczenia wyżywienia dziennego dla
10 uczestników weekendowej opieki wytchnieniowej w formie
cateringu
15.10.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się