2019-05-13

Zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup voucherów/kuponów do kina w ilości 152  sztuk ważnych na  seans filmowy wyświetlany w 2D i 3D dla uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”;

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby zakupionych voucherów /kuponów;

3.Jeden voucher / kupon uprawnia posiadacza, uczestnika projektu do wymiany na jeden bilet,  bilet uprawnia do wejścia na seans filmowy wyświetlany w 2D i 3D;

4. Wykonawca gwarantuje, że w okresie ważności vouchera/kuponu, umożliwi uczestnikowi projektu  wejście na seans filmowy wyświetlany w 2D i 3D;

4.Vouchery/kupony będą honorowane w minimum 1 kinie  na terenie miasta Olsztyna;

5.Data ważności voucherów/kuponów minimalnie 6 miesięcy od daty dostarczenia voucherów/ kuponów.

Ofertę formularz ofertowo-cenowy i oświadczenie należy przesłać jako skan dokumentów na adres        e-mail zamowieniapubliczne@mopsolsztyn.pl do dnia  21.05.2019r do godz.10.00.

Załączniki

  Zaproszenie do zło...ia oferty.zip 2,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf 543,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAWIADOMIENIE O WYB...ZE OFERTY.pdf 463,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się